Porównanie wersji

Alibre Design Professional

Alibre Design Expert

Wspierane systemy operacyjne
Windows 7 i starsze – 64bit
Nauka
Wbudowany samouczek
Przejrzysty i przyjazny interface
Modelowanie 3D
Sprawdzanie właściwości fizycznych
Modelowanie parametryczne
Złożenia parametryczne  
Relacje przeciągnij i upuść  
Parametryzacja za pomocą Excel  
Możliwość poruszania złożeniem  
Wykrywanie kolizji  
Wykorzystanie rysunków 2D (DWG/DWX) przy tworzeniu modeli 3D  
Standardowa biblioteka części  
Bezpośrednia edycja modelu 3D typu „przeciągnij lico”
Tworzenie konfiguracji części i złożeń
Dodatkowe operacje na złożeniu
Parametry globalne

 

Alibre Design Professional

Alibre Design Expert

Modelowanie blach
Zaawansowane modelowanie i rozwinięcia blach
Publikacja i rendering
Tworzenie podstawowych PDF 3D
Tworzenie PDF 2D i zaawansowane PDF 3D
Renderowanie fotorealistyczne
Rysunki 2D
Podstawowy zestaw narzędzi 2D
Pełny zestaw szczegółowych narzędzi 2D
Automatyczna aktualizacja rysunków 2D po zmianie modelu 3D  
Automatyczne i ręczne tworzenie BOM  
Automatyczne wypełnianie tabeli rysunkowej  

 

Import/Export

Alibre Design Professional

Alibre Design Expert

Import
IGES, SAT, STEP
OBJ, STL, WRL
DWG, DXF
Image Files
SolidWorks
Inventor, ProE/CREO, Catia, Parasolid, SolidEdge
Export
IGES, STEP, SAT
STL
DXF, DWG  
Image formats  
SolidWorks, Parasolid  
3D PDF

Alibre Design Professional

Alibre Design Expert

Projektowanie powierzchniowe
Narzędzia projektowania powierzchniowego