Możliwości programu Alibre Design sprawiły, że znajduje on zastosowanie w wielu dziedzinach działalności takich jak: przemysł maszynowy, konstrukcje ,tworzenie elementów z blach, w pracowniach stolarskich i prototypowniach. Oprócz możliwości modelowania części, tworzenia złożeń i dokumentacji płaskiej w wyższych wersjach programu istnieje możliwość zastosowania analizy ruchu oraz obliczeń wytrzymałościowych w module SimWise4D for Alibre. Program współpracuje z aplikacjami wspomagającymi wytwarzanie (generującymi kod CNC dla obrabiarek) - Alibre CAM oraz SprutCAM for Alibre), programami do tworzenie realistycznego renderingu (obrazów przedstawiających model w sposób realistyczny) – KeyShot oraz SimLab) oraz z wieloma innymi aplikacjami, których liczba stale rośnie.

Na potrzeby programu Alibre Design powstała parametryczna biblioteka części znormalizowanych DataPART. Zawiera ona wiele przydatnych norm m.in. polskich w postaci auto-generujących się modeli Alibre Design. DataPART zawiera normy dotyczące: profili konstrukcyjnych, śrub, wkrętów, podkładek, nakrętek, łożysk, kołnierzy i innych elementów. Biblioteka powstała w oparciu m.in. o normy: PN, DIN ,CSN i katalogi firmy Stalprodukt.

 

Historia programu

Początki Alibre sięgają roku 1997, kiedy będąc owocem współpracy z firmą Microsoft dostarczyło pierwsze środowisko pracy 3D oparte o technologię webową, dzięki temu Alibre otrzymało patent na „System do modelowania bryłowego”. Celem Alibre jest dostarczenie przystępnego cenowo oprogramowania 3D o dużych możliwościach. Alibre Design oparty jest na jądrze ACIS natomiast modelowanie 2D oparte jest na Siemens PLM, co pozwala tworzyć w pełni parametryczne modele 3D o skomplikowanej geometrii.

Od samego początku program wpasowywał się w środowisko użytkowników którzy dysponują niskim budżetem, ale mają wymagania pozwalające im współpracować z przemysłem. Alibre spełniał te wymagania wyśmienicie, a dzięki dynamicznemu rozwojowi zyskiwał co raz więcej użytkowników.

W 2012r. program przeszedł ogromną zmianę, jądro systemu zostało przepisane z języka Java na C++, a interfejs użytkownika został odświeżony i zyskał układ wstążkowy, ale zachował jednocześnie możliwość korzystania ze standardowego układu menu.

W 2014 roku Alibre Design przeszło pod skrzydła światowego potentata druku 3D, firmy 3DSystems, która wprowadziła wiele zmian w oprogramowaniu. Między innymi zmianom poddano moduły Alibre Design, a mianowicie:

  • Alibre Design Personal/Standard zostało zmienione na Cubify Design i odłączone od grupy programów Alibre
  • Alibre Design Professional zmieniono nazwę na Geomagic Design Element, po czym w 2015 roku zaprzestano rozwoju tego modułu
  • Alibre Design Expert zmieniono nazwę na Geomagic Design i w takiej formie przetrwało do końca.

Wielu użytkowników Geomagic Design zastanawiało się jaki kierunek rozwoju obierze Geomagic Design, lecz wszelkie obawy zostały rozwiane w czerwcu 2017, kiedy została wydana nowa wersja Alibre Design.

Alibre Design 2017, to powrót programu Geomagic Design do pierwotnych właścicieli oraz wznowienie polityki ciągłego rozwoju programu we współpracy z żywym środowiskiem użytkowników. Decyzja powrotu Alibre Design 2017 została przyjęta przez użytkowników z wielkim entuzjazmem i nadzieją. Jeszcze większą radością napawa obietnica producenta – firmy Alibre LLC, że aktualizacje i nowe wersję programu będą wydawane co kwartał. Jak do tej pory obietnica jest spełniona i każda nowa wersja Alibre Design, pojawia się co kwartał, a w niej oprócz pomysłów producenta, realizowane są także prośby i rady użytkowników.

Alibre Design znów tworzy wspólnotę użytkowników, którzy mają bezpośredni wpływ na rozwój i przyszłość programu.

.