Dynamika ruchu i MES

Dynamika ruchu i MES

Simulate for Alibre Design umożliwia sprawdzenie funkcjonalności części i mechanizmów, zarówno pod kątem analizy kinematycznej, dynamicznej jak i wytrzymałościowej. Dynamika ruchu i MES w Alibre.

Równoczesna symulacja ruchu i analiza MES

Simulate for Alibre Design umożliwia sprawdzenie funkcjonalności części i mechanizmów, zarówno pod kątem analizy kinematycznej, dynamicznej jak i wytrzymałościowej. W jednym środowisku można wykonywać symulację ruchu i analizę MES i to w jednym czasie. W przypadku złożonych projektów z ruchomymi elementami, analiza kinematyki i dynamiki staje się wyzwaniem, a siły dynamiczne i naprężenia są jeszcze trudniejsze do obliczenia. To oprogramowanie pozwala w łatwy sposób mierzyć: prędkości, przyspieszenia, siły itp., co daje nam możliwość odpowiedzi na podstawowe pytania: „czy to działa?” i „czy to wytrzyma obciążenia?”. Ujednolicone środowisko wykorzystuje dane symulacji ruchu i MES aby uczynić ten proces prostym.

Jak działa połączenie symulacji i analizy

Wyliczenie dynamicznych sił, które należy użyć do symulacji ruchu może być trudne. Dzięki Simulate for Geomagic Design wystarczy na początku zdefiniować ruch mechanizmu i przeprowadzić symulację, a następnie można włączyć analizę MES:

  • siły działające na wiązania (np. płaszczyzny styku części) są konwertowane na obciążenia
  • obciążenia inercyjne są przekazywane do modelu
  • naprężenia i odkształcenia są obliczane na każdym kroku symulacji

Dzięki takiemu podejściu można symulować naprężenia w pełnym zakresie ruchu mechanizmu i analizować wyniki MES jako zmianę naprężenia w czasie.

Siatka H-Adaptivity

Simulate for Geomagic Design umożliwia znaczną kontrolę nad wielkością siatki w miejscach, w których kumulują się naprężenia, dla lepszych wyników analizy.

Funkcja H-Adaptivity to nowa jakość tworzenia siatki. Podczas symulacji MES, program oblicza dokładność z jaką podawana są wyniki naprężeń. Te wyniki mogą być wykorzystane do dopracowania siatki polegającym na zagęszczeniu jej oczek w miejscach kumulacji naprężeń. Program przelicza kilkukrotnie siatkę, stopniowo ją zagęszczając, aż błąd nie będzie przekraczał założonego przez użytkownika.

Wyniki i raporty

Oprogramowanie umożliwia analizę wielu wyników jak naprężenia, również cieplne, odkształcenia, tworzenie izo-powierzchni, itp. Wyniki analiz można przedstawić w postaci raportu HTML.