fbpx
Odliczanie
Alibre Design i Alibre Atom 3D - teraz 20% taniej!
04
Dni
09
Godzin
08
Minut
27
Sekund
3d cad assembly hero
Strona główna » Alibre Design » Możliwości » Złożenia w Alibre Design

Złożenia w Alibre Design

Czym jest złożenie 3D? Złożenie to podzbiór pojedynczych części, które zostały ułożone w taki sposób, aby reprezentowały gotowy produkt. Złożenie można również budować za pomocą przygotowanych wcześniej mniejszych złożeń, a nie tylko przy użyciu pojedynczych elementów. Złożenia posiadają strukturę, która ułatwia zarządzanie złożonością projektu. Kiedy Twoje złożenie jest gotowe, powinieneś być w stanie zobaczyć jak ono wygląda, a w niektórych przypadkach wchodzić z nim w interakcję.

Złożenie – przegląd

Alibre Design posiada specjalnie dedykowaną przestrzeń roboczą złożenia i odgórnego projektowania. Jest to miejsce w którym możemy edytować nasze złożenie, dodawać kolejne elementy, a nawet edytować poszczególne części.

Wprowadź potrzebne części do obszaru roboczego złożenia i zastosuj wiązania, utwórz logiczne grupy części zwane podzłożeniami, a ostatecznie uzyskasz gotowy projekt. W module złożenia nie tylko wkładamy części, ale także możemy projektować w kontekście złożenia tworząc nową część lub blachę, a także można wykonywać operacje na całym złożeniu.

Jest też opcja tymczasowego ukrycia elementu, tak, aby nie był widoczny, jeśli potrzebujemy większego zakresu widoczności projektu, np. wewnątrz lub jeśli coś nam chwilowo przeszkadza. Oprócz opcji ukrycia jest też opcja Zablokuj, która oprócz ukrycia elementu, dodatkowo go blokuje w projekcie, co skutkuje szybszym przeliczaniem całego złożenia podczas odświeżania.

Struktura złożenia

Ważnym aspektem zarządzania złożonością jest stworzenie dobrej struktury montażu. Poszczególne części i małe zespoły części, powinny być składnikami większego złożenia.

Pomyśl o „samochodzie” jako o złożeniu. Samochód posiada kilka podzespołów, takich jak „skrzynia biegów”, „podwozie”, „amortyzator”, a każde z tych podzłożeń ma kilka części, które składają się na podzłożenie.

Struktura złożenia przedstawiona jest na poniższym drzewku. Złożenie składa się z podzłożeń, a rozwijając je można sprawdzić, które z części wchodzą w ich skład.

Drzewko projektu złożenia.

Projektowanie od dołu

Projektowanie od dołu odnosi się do procesu tworzenia poszczególnych komponentów osobno, a następnie łączenia ich w zespół przy użyciu wiązań w celu zdefiniowania relacji pozycyjnych. Inaczej rzec biorąc części łączy się w zespoły za pomocą zaznaczenia odpowiednich krawędzi/lic/płaszczyzn/osi, a następnie wybraniu odpowiadającej relacji.

Metoda ta jest idealna do modelowania części, które prawdopodobnie nie ulegną zmianie w miarę rozwoju projektu (na przykład łączniki, silniki i inne gotowe komponenty).

Projektowanie od góry

Projektowanie od góry odnosi się do procesu tworzenia części bezpośrednio w złożeniu i używania geometrii znajdującej się już w złożeniu jako odniesienia.

Ta metoda jest idealna podczas modelowania komponentów, które mają reguły, ale niekoniecznie dokładne wymiary dla każdej cechy. Kiedy zmienisz położenie lub kształt części, do których istnieją odniesienia w złożeniu, komponent zaprojektowany od góry automatycznie zaktualizuje swój kształt lub położenie w czasie rzeczywistym.

Część projektowana od góry przez odniesienie do lokalizacji średnic żółtych cylindrów. Jeśli zmienią się pozycje lub średnice, ta część zostanie automatycznie zaktualizowana.

Złożenie w całość za pomocą relacji

Relacje w złożeniu to wiązania między komponentami i/lub geometrią odniesienia, które pozycjonują lub przesuwają komponenty względem siebie. Dwa lica się stykają – szpilka przechodzi przez otwór – 2 koła zębate obracają się ze sobą w określonym tempie – tego typu zależności.

Przykładowe możliwe sposoby na stworzenie relacji w złożeniu
Gotowy system pozycjonowania teleskopu połączony z ograniczeniami.

Relacje łączą poszczególne komponenty w rzeczywisty produkt. Relacje standardowe koncentrują się na pozycjonowaniu, a relacje mechaniczne na dynamice, czyli m.in. na kołach zębatych, kołach pasowych i przekładniach.

Istnieje kilka typów relacji standardowych w złożeniu, a wyróżnić można relacje: przynależności, odsunięcia, kątową, współosiowości, styczności oraz łączników. Po zaznaczeniu odpowiednich geometrii w łączonych elementach, Alibre Design samo zaproponuje dostępne relacje.

W razie potrzeby można użyć opcji utwierdź część, aby dana część złożenia pozostawała nieruchoma w trakcie tworzenia z nią relacji czy edycji.

Przykładowe możliwe sposoby ruchu w złożeniu.

Testowanie ruchu mechanizmu

Po zdefiniowaniu wiązań można przeciągać komponenty modelu dookoła, a ruch zostanie dokładnie przeniesiony na inne komponenty.

Koła zębate, koła pasowe, zębatka/zębatki i śruby to specjalne rodzaje ruchu, które mają dedykowane relacje.

Właściwości fizyczne

Alibre Design zapewnia łatwy dostęp do właściwości fizycznych projektu. Niektóre właściwości zależą od cech elementów (np. masa zależy od nadanego materiału) lub są wyświetlane na modelu jak na przykład środek masy.

Istnieje również możliwość sprawdzenia właściwości dowolnej powierzchni lub zmierzyć dowolne odległości przy użyciu narzędzia pomiaru. Wyniki można wyświetlać w notacji standardowej lub notacji naukowej.

Znajomość właściwości fizycznych, takich jak środek masy, ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu wielu projektów.

Wykrywanie kolizji

Ważnym elementem tworzenia projektu jest pewność, że elementy w nim nie nachodzą na siebie i nie powodują kolizji. W Alibre możesz z łatwością wykryć wszelkie kolizje w całym projekcie lub pomiędzy konkretnymi elementami.

Narzędzie do sprawdzania kolizji w przejrzysty sposób prezentuje miejsce kolizji elementów przez podświetlenie ich oraz podanie kolidującej objętości, dzięki czemu z łatwością możemy określić, czy nieprawidłowość jest znacząca i wymaga poprawy, czy nie.

W razie wystąpienia kolizji można użyć funkcji wyróżnienia, aby zaznaczyć miejsca i elementy, które wymagają poprawy. Funkcja Kolizje znajduje się w zakładce Analiza.

Funkcja kolizji.
Funkcja wyróżnienia.
Widok rozstrzelony 3D.

Widoki rozstrzelone 3D

Ręcznie lub automatycznie rozbij modele, aby pokazać sposób łączenia się komponentów i przedstawić w jasny sposób instrukcję montażu. Możesz też ręcznie zmienić ścieżkę po której animowany jest ruch komponentu.

Wpisz opis każdego kroku i opublikuj w interaktywnym pliku PDF 3D, którym użytkownik może kliknąć każdy krok, aby wyświetlić animacje rozkładania i składania.

Widoki przekrojów

Widoki przekrojów są niezbędne podczas analizy modelu, ale są również pomocne w ogólnej wizualizacji. Widoki przekrojów w czasie rzeczywistym umożliwiają przycinanie modelu do 3 wybranych płaszczyzn, które można dopasowywać chwytając je po prostu myszką, a rezultat jest widoczny od razu.

Widoki przekroju można również wykorzystać do modelowania rzutując je na odpowiednie szkice z możliwością powiązania ich z geometrią źródłową, co pozwala na szybką inżynierię odwrotną.

Przykład przekroju w czasie rzeczywistym przyciętego 3 płaszczyznami.

Parametry globalne

Pliki parametrów globalnych mogą sterować wieloma częściami jednocześnie. Zmieniając jedynie dane w pliku parametrów globalnych możemy sterować nawet całym złożeniem. Można stosować wiele zależności i relacji parametrów głównych i pochodnych. Dodatkowo Parametry globalne można połączyć z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Dokonuj niezwykle szybkich zmian w wielu częściach, jednocześnie eliminując błędy ludzkie.

Zamiana komponentów

Gdy pojawią się zmiany w wymaganiach dotyczących części, można łatwo zamienić jedną część lub podzłożenie na inną, z możliwością zastąpienia wszystkich wystąpień w złożeniu.

3d cad assembly replace component before
3d cad assembly replace component after
Przed/po operacji wymiany podzespołów

Lustro

Operacje lustrzane wykorzystują symetrię w złożeniu, eliminują błędy ludzkie, zwiększają wydajność i automatyzują tworzenie komponentów. Operacje lustrzane skracają również czas wykonania projektu, gdyż zamiast odtworzenia elementu/złożenia wystarczy go odbić, a odbite elementy zachowują pełną asocjatywność.

Części koloru białego zostały użyte jako źródło dla operacji lustra (żółte elementy).

Wzory kołowe i liniowe

Dzięki edytowalnym szykom kołowym i liniowym unikniesz konieczności żmudnego tworzenia powtórzeń w projekcie. Wybierz pojedyncze komponenty lub całe podzłożenia jako podstawę szyku i łatwo stwórz wiele kopi elementów w szyku liniowym lub kołowym. Szyki liniowe możesz tworzyć nawet w trzech kierunkach jednocześnie.

Pojedyncze podzłożenie (niebieski) ułożone wokół osi środkowej (żółty) za pomocą szyku kołowego.

Operacje Boole’a

Operacje Boole’a w złożeniu dają możliwość łączenia wielu obiektów w jedną bryłę i/lub odjęcia bryły od innych brył. To narzędzie ma kluczowe znaczenie w takich procesach, jak formowanie wtryskowe, w których formowany element musi zostać odjęty podczas tworzenia matrycy i stempla.

Jest to wygodna funkcja, gdyż pozwala za pomocą relacji zorientować względem siebie nawet najbardziej skomplikowane elementy i wykonanie jednej z trzech operacji (suma, różnica lub część wspólna)

Forma wtryskowa zaprojektowana przez odjęcie żądanej części (kolor niebieski) od matrycy i stempla (kolor szary).

Wycięcia i otwory w złożeniu

Aby lepiej odwzorować proces produkcji elementów, możesz tworzyć wycięciaotwory dopiero na poziomie złożenia, ponieważ wiele elementów jest wierconych lub obrabianych jednocześnie już po złożeniu. Środowisko złożenia to najlepszy sposób przekazania tych informacji.

Tworzenie wycięćotworów na poziomie złożenia pozwala na szybką edycję projektu i stworzenie elementów, które potrzebne są do łączeń.

3d cad assembly feature holes sketch nodes
3d cad assembly feature holes feature
Przed i po utworzeniu operacji otworu przez wiele części w złożeniu.

Tryb ilustracji

Dla lepsze wizualizacji projektu, możesz włączyć typ widoku Ilustracji, który przypomina rysunek 2D.

A dla większej szczegółowości można również wykorzystać widoki przekroju w czasie rzeczywistym, używając do trzech aktywnych płaszczyzn przekroju.

Narzędzia te sprawiają, że tworzenie instrukcji, podręczników i materiałów marketingowych jest łatwe i wydajne.

Przykład widoku ilustracji.

Zapisz się do naszego
Podaj nam swój email, aby otrzymać ważne informacje wcześniej niż inni.
NewsletterA