Porównanie wersji

Szczegółowe porównanie z wersją Atom3D dostępne w dolnej części strony.

Alibre Design Professional

Alibre Design Expert

Wspierane systemy operacyjne
Windows 7 i nowsze – 64bit
Nauka
Wbudowany samouczek
Przejrzysty i przyjazny interface
Modelowanie 3D
Sprawdzanie właściwości fizycznych
Modelowanie parametryczne
Złożenia parametryczne  
Relacje przeciągnij i upuść  
Parametryzacja za pomocą Excel  
Możliwość poruszania złożeniem  
Wykrywanie kolizji  
Wykorzystanie rysunków 2D (DWG/DWX) przy tworzeniu modeli 3D  
Standardowa biblioteka części  
Bezpośrednia edycja modelu 3D typu „przeciągnij lico”
Tworzenie konfiguracji części i złożeń
Dodatkowe operacje na złożeniu
Parametry globalne

 

Alibre Design Professional

Alibre Design Expert

Modelowanie blach
Zaawansowane modelowanie i rozwinięcia blach
Publikacja i rendering
Tworzenie podstawowych PDF 3D
Tworzenie PDF 2D i zaawansowane PDF 3D
Renderowanie fotorealistyczne
Rysunki 2D
Podstawowy zestaw narzędzi 2D
Pełny zestaw szczegółowych narzędzi 2D
Automatyczna aktualizacja rysunków 2D po zmianie modelu 3D  
Automatyczne i ręczne tworzenie BOM  
Automatyczne wypełnianie tabeli rysunkowej  

 

Import/Export

Alibre Design Professional

Alibre Design Expert

Import
IGES, SAT, STEP
OBJ, STL, WRL
DWG, DXF
Image Files
SolidWorks
Inventor, ProE/CREO, Catia, Parasolid, SolidEdge
Export
IGES, STEP, SAT
STL
DXF, DWG  
Image formats  
SolidWorks, Parasolid  
3D PDF

Alibre Design Professional

Alibre Design Expert

Projektowanie powierzchniowe
Narzędzia projektowania powierzchniowego

 

Atom3D

Pro

Expert

Ogólne
Interfejs wstążki
System menu
Wsparcie integracji M-Files
Parametry Globalne
Część - Szkicowanie
Wymiarowanie
Linia
Okrąg
Elipsa
Łuk ze środka
Prostokąt przez 2 naroża
Wielokąt
Tekst
Relacje Szkicu
Linia Odniesienia
Okrąg Odniesienia
Przycięcie
Rozciągnięcie
Przecięcie się Linii
Zaokrąglenie 2D
Lustro Elementów
Szyk Liniowy
Szyk Kołowy
Rzutowanie do Szkicu
Odsunięcie Profilu
Analiza Szkicu
Edytor Równań
Wymiarowanie Współrzędnymi
Łuk przez Początek, Koniec
Łuk Styczny
Łuk Eliptyczny
Prostokąt przez 3 naroża
Prostokąt od środka
Spline przez punkty odniesienia
Spline przez punkty kontrolne
Spline przez punkty interpolacyjne
Wstawianie punktów odniesienia Spline
Przesuwanie Punktów kontrolnych
Przesuwanie Punktów Krzywej
Ustalanie Wiązań
Usuwanie Więzów
Wstawianie punktów z pliku
Wstawianie Więzów
Narzędzia Kształtu
Wszystkie inne Figury Odniesienia
Sfazowanie 2D
Przesuwanie Szkicu
Obracanie Szkicu
Bezpośreni wpis współrzędnych
Przełączanie Opcji Szkicu
Modelowanie Części
Wyciągnięcie proste
Wyciągnięcie obrotowe
Wyciągnięcie po ścieżce
Wyciągnięcie przez przekroje
Wycięcie proste
Wycięcie obrotowe
Wycięcie po ścieżce
Wycięcie przez przekroje
Wstawianie Płaszczyzn
Wstawianie Osi
Wstawianie Więzów
Zaokrąglenie
Sfazowanie
Szyk Liniowy
Szyk Kołowy
Lustro Operacji
Cienkościenność
Skalowanie/Odbicie Elementu
Wyciągnięcie proste - cienkościenne
Wyciągnięcie obrotowe - cienkościenne
Wyciągnięcie po ścieżce - cienkościenne
Wyciągnięcie po spirali
Wycięcie proste - cienkościenne
Wycięcie obrotowe - cienkościenne
Wycięcie po ścieżce - cienkościenne
Wycięcie po spirali
Otwór
Gwint Zewnętrzny
Sfazowanie Wierzchołka
Liniowy Szyk Geometrii
Kołowy Szyk Geometrii
Szkic
Suma Boole'a
Różnica Boole'a
Część wspólna Boole'a
Wstawianie Katalogu
Zapisywanie Katalogu
Przesuwanie Lica
Odsuwanie Lica
Usuwanie Lica
Usuwanie Powierzchni
Przycinanie Modelu
Pogrubienie Powierzchni
Wstawianie Powierzchni
Przemieszczanie Lica/Szkicu
Przemieszczanie Gniazda/Wyciągnięcia
Przemieszczanie Promienia
Usuwanie Lic
Przetwarzanie na Model Blaszany
Konfiguracje
Modelowanie Powierzchniowe
Wstawianie Płaszczyzny
Przesuwanie/Obracanie Płaszczyzny
Skalowanie
Podzielenie
Przycięcie
Zszywanie
Pogrubienie Powierzchni
Konwertowanie Bryły do Powierzchni
Tworzenie powierzchni z lica
Usunięcie lica
Przycięcie modelu
Część - Przegląd i Analiza
Narzędzia pomiaru
Właściwości fizyczne
Widok przekroju 3D
Sprawdzenie części
Orientacja widoku
Obróć widok w lewo
Obróć widok w prawo
Opcje wyświetlania powierzchni i krawędzi
Opcje Perspektywy
Wyświetlanie w trybie roboczym
Filtry Wyboru
Przesunięcie
Obrócenie
Powiększenie
Dopasowanie
Dopasowanie do okna
Poporzedni widok
Kolejny widok
Widok do płaszczyzny
Zarządzanie widokiem
Resetowanie widoku
Punkty obrotu
Widok izometryczny do Szkicu
Żyroskop
Podzielenie widoku
Przełączanie widoków
Okno Główke
Rozmieszczanie okien
Sprawdzanie Powierzchni
Keyshot
Renderowanie
Eksportowanie
Alibre Script
Elementy Blaszane
Arkusz blachy
Zagięcie konturowe
Wyciągnięte zagięcie
Przetworzenie na model blaszany
Ścianka wzdłuż krawędzi
Zagięcie
Zamknięcie naroża
Wgłębienie
Wycięcie
Zaokrąglenie Naroża
Sfazowanie Naroża
Otwór
Operacje katalogowe
Rozgięcie
Zagięcie ponowne
Rozwinięcie
Złożenie
Szybkie relacje
Utwierdzanie części
Wstawianie części
Duplikat
Zamień
Wstawianie Punktu
Wstawianie Osi
Wstawianie Płaszczyzny
Umiejscowienie komponentu
Najmniejszy tryb ruchu
Widok rozstrzelony
Standard Constraint
Szyk Liniowy
Szyk kołowy
Lustro
Złożenie Boole'a
Złożenie - Operacje Złożenia
Szkic 2D
Wycięcie
Otwór
Złożenie - Przeglad i analiza
Narzędzia pomiaru
Właściwości fizyczne
Widok przekroju 3D
Kolizje
Orientacja wiodku
Obróc widok w lewo
Obróć widok w prawo
Opcje wyświetlania powierzchni i krawędzi
Opcje Perspektywy
Wyświetlanie w trybie roboczym
Filtry Wyboru
Przesunięcie
Obrócenie
Powiększenie
Dopasowanie
Dopasowanie do okna
Poporzedni widok
Kolejny widok
Widok do płaszczyzny
Zarządzanie widokiem
Resetowanie widoku
Punkty obrotu
Widok izometryczny do Szkicu
Żyroskop
Podzielenie widoku
Przełączanie widoków
Okno Główne
Sprawdzanie Powierzchni
Środowisko tworzenia tabeli części
Rysunki 2D - Zarządzanie Rysunkiem
Wymiarowanie
Notatka
Linia środkowa
Kreskowanie
Warstwy
Style wymierowania
Aktualizacja widoków
Skala
Wymiar współrzędnościowy
Wymiar sfazowania
Element docelowy
Oznaczenie elementu docelowego
Chropowatość powierzchni
Oznaczenie tolerancji
Teoretyczny Punkt Przecięcia
Tolerancja Krawędzi
Oznaczenie spoiny
Symbol pozycji
Tabela
Wyróżnienie swobodne
Właściwości projektu
Ustawianie wymiarów
Rysunki - Arkusze i Widoki
Rzutowanie
Szybkie widoki
Nowy arkusz
Kolejnosc arkuszy
Widoki standardowe
Widok przekroju
Widok przerywany
Wstawianie obrazu
Widoki cieniowane
Wstawianie tabeli części
Dzielenie tabeli części
Połączenie z tabelą części
Widok przekroju łamanego
Kład
Wyrwanie
Widok pomocniczy
Widok szczegółowy
Widok częściowy