Alibre Design to także 16 przydatnych dodatków (MES, Analiza dynamiczna, Wizualizacje, CAM, tworzenie płytek PCB oraz skryptów i inne)

oraz baza blisko 50 skryptów, których liczba stale rośnie.

Alibre Design Professional Alibre Design Expert
Wspierane systemy operacyjne   PRO EXP
Windows 7 i nowsze – 64bit
+
+
Licencjonowanie kluczem seryjnym, sieciowe, offline oraz lokalne
1 licencja umożliwia jednoczesną pracę na 1 komputerze
+
+
MAC OS przy pomocy dodatku Parallels Desktop
+
+
Nauka   PRO EXP
Wbudowany samouczek
+
+
Dostęp do obszernej bazy wiedzy
+
+
Przejrzysty i nowoczesny interfejs (film)
+
+
Menu wstążkowe lub tradycyjne
+
+
Konfigurowalne paski narzędzi
+
+
Możliwość wyłączenia menu wstążkowego
+
+
Dynamiczne przyciski pod kursorem
+
+
Podpowiedzi pod kursorem
+
+
Menu kontekstowe
+
+
Konfigurowalne przyciski myszy
+
+
Zarządzanie widokami
+
+
Kanał wideo z opisem większości opcji YouTube
+
+
Modelowanie 3D i złożenia (opis) PRO EXP
Sprawdzanie właściwości fizycznych:
masa, objętość,  powierzchnia, środek masy, masowy moment bezwładności, główne osie i moment bezwładności
(film)
+
+
Modelowanie parametryczne i parametry globalne
+
+
Szkic 3D (film)
+
+
Bezpośrednia edycja (film)
-
+
Wymiarowanie w czasie rzeczywistym (film)
+
+
Biblioteka gotowych kształtów 2D
+
+
Złożenia parametryczne (film)
+
+
Relacje przeciągnij i upuść (film)
+
+
Parametryzacja za pomocą Excel (film)
+
+
Możliwość poruszania złożeniem
• Testowanie ruchu mechanizmu
• Najmniejszy tryb ruchu
(film)
+
+
Wykrywanie kolizji (film)
+
+
Widok rozstrzelony (film)
+
+
Konfiguracje części i złożenia (film)
-
+
Dodawanie katalogowych operacji (film)
+
+
Generator otworów (film)
+
+
Dodatkowe operacje na złożeniu
-
+
Dynamiczna biblioteka części (film)
-
+
Operacje Boole'a (film)
+
+
Modelowanie blach (opis) PRO EXP
Zaawansowane  modelowanie i rozwinięcia blach (film)
-
+
Zagięcie dookolne (film)
-
+
Przetwarzanie bryły na element blaszany (film)
-
+
Publikacja i rendering (opis) PRO EXP
Instrukcje montażu w PDF 3D (film)
+
+
Tworzenie PDF 2D i zaawansowanych PDF 3D (film)
+
+
Widok rozstrzelony w PDF 3D (film)
+
+
Renderowanie fotorealistyczne z funkcją Live Linking (opis)
-
+
Rysunki 2D (opis) PRO EXP
Podstawowy zestaw narzędzi  2D (film)
+
+
Pełny zestaw szczegółowych narzędzi 2D
+
+
Automatyczna aktualizacja rysunków 2D po zmianie modelu 3D
+
+
Automatyczne i ręczne tworzenie BOM
+
+
Automatyczne wypełnianie tabeli rysunkowej (film)
+
+
Tworzenie modeli 3D z plików DWG oraz DXF (film)
+
+
Import/export (opis) PRO EXP
Import (film)
IGES, SAT, STEP
+
+
OBJ, PLY, WRL, 3DM, 3DS
+
+
DWG, DXF
+
+
Standardowe formaty graficzne (JPG PNG TIFF itp.)
+
+
SolidWorks
+
+
Inventor, ProE/CERO, Catia, Parasolid, SolidEdge
-
+
Export  
IGES, STEP, SAT, STL, ZPR
+
+
DXF, DWG
+
+
Standardowe formaty graficzne (JPG PNG TIFF itp.)
+
+
Parasolid
-
+
3D PDF
+
+
KeyShot BIP
-
+
Projektowanie powierzchniowe   PRO EXP
Narzędzie projektowania powierzchniowego (film)
-
+
Darmowe dodatki   PRO EXP
Skrypty Alibre (około 50) (opis)
+
+
CAM - FreeMILL (opis)
+
+
Darmowa przeglądarka plików Alibre, STP, DWG. (opis)
+
+

Opieka techniczna

Poniżej przedstawiamy 9 argumentów, dlaczego warto posiadać aktywną opiekę techniczną:

  • dostarczanie nowych wersji programu Alibre Design w ciągu trwania opieki technicznej
  • opiekę Inżyniera Wsparcia Technicznego, także poza godzinami pracy
  • dostęp do strefy VIP z dodatkowymi materiałami szkoleniowymi oraz promocjami
  • przyspieszona obsługa serwisowa oraz Wysoki Priorytet Odpowiedzi na zgłaszane problemy
  • możliwość zgłaszania propozycji zmian i udoskonaleń oprogramowania
  • dostęp do wsparcia technicznego Alibre LLC
  • wsparcie przy pisaniu skryptów
  • dla licencji Alibre Design Expert dostęp do najnowszej wersji KeyShot for CAD
  • możliwość zdalnego zarządzania licencjami link
Alibre Design Expert Alibre Design Professional Alibre Atom 3D  
Świetny interfejs użytkownika
+
+
+
Nowoczesny interfejs wstążkowy
Intuicyjna wstążka z bogatymi etykietami narzędzi, która opisuje funkcjonalność i zastosowanie każdego narzędzia.
+
+
+
Wygodne menu przy kursorze
Uzyskaj dostęp do narzędzi kontekstowych bezpośrednio przy kursorze myszy.
+
+
+
Personalizowane paski narzędzi
Twórz własne paski narzędzi i rozmieść je na ekranie gdzie tylko chcesz.
+
+
Tradycyjne menu i paski narzędzi
Masz także dostęp do bardziej tradycyjnego menu i pasków narzędzi powszechnie używanych w większości starszego oprogramowania.
+
+
Projekt definiowany wymiarami
+
+
+
Tworzenie precyzyjnej geometrii
Twórz gotowe do zastosowania w produkcji, precyzyjne modele 3D definiując wymiary i zmienne.
+
+
+
Projektowanie oparte na równaniach
Zdefiniuj relacje za pomocą równań parametrycznych, aby zbudować zamierzony kształt w modelu.
+
+
+
Zmienne globalne
Utwórz pojedyncze równanie oraz bazę parametrów, które będą używane dla wielu części oraz złożeń.
+
Modelowanie części - szkicowanie
+
+
+
Narzędzia do tworzenia szkicu
Najpopularniejsze narzędzia do tworzenia szkiców 2D, które są podstawą większości funkcji 3D.
+
+
+
Automatyczna analiza szkicu
Uzyskaj natychmiastową informację zwrotną na temat problemów w szkicach poprzez jego kolor i komunikaty, a następnie popraw szkice narzędziem do naprawy.
+
+
+
Oszczędność czasu przy szkicowaniu
Oszczędzające czas narzędzia, które pozwalają szybciej tworzyć lub edytować szkice.
+
+
+
Zaawansowane tworzenie splajnów
Dodatkowe typy krzywych splajn oraz opcje definiowania ich cech.
+
+
Szyk powszechnych kształtów
Tworzenie w jednym kroku szyku popularnych kształtów, takich jak otwory, kieszenie lub okręgi.
+
+
Wstaw punkty z pliku
Konwertuj arkusz kalkulacyjny punktów na szkic z opcją dopasowania linii lub splajnu.
+
+
Modelowanie elementów 3D
+
+
+
Podstawowe modelowanie 3D
Zestaw narzędzi do przekształcania szkiców w geometrię 3D i dodawania dalszych szczegółów, takich jak na przykład zaokrąglenia.
+
+
+
Zaawansowane modelowanie 3D
Kilka zaawansowanych funkcji, takich jak Pochylenie lica, Wzór geometrii, Odsunięcie lica i inne.
+
+
Funkcja automatycznego tworzenia gwintów
Wybierz spośród wstępnie zdefiniowanych otworów lub gwintów, aby ułatwić modelowanie i precyzyjne ustawienie parametrów lub stwórz własną bazę otworów i gwintów.
+
+
Cienkościenność
Narzędzie, które z bryły 3D tworzy tylko ściany geometrii.
+
+
Operacje Boole'a
Uzyskaj dostęp do funkcji Boolowskich takich jak: Dodaj, Odejmij, czy Część Wspólna.
+
+
Importuj lub twórz powierzchnie
Importuj pliki 3DM lub konwertuj bryły na powierzchnie w celu dalszej edycji.
+
Szybkie modyfikacje modeli
Przeciągnij belkę na drzewie projektu w celu wykonania typowych zadań, takich jak zmiana rozmiaru otworów lub zmiana geometrii modelu.
+
Modele z blachy
+
Narzędzia do modelowania arkuszy blach
Dedykowane środowisko ze specyficznymi dla arkusza blachy narzędziami do modelowania.
+
Konwertuj modele na arkusz blachy
Konwertuj modele natywne lub importowane na blachy poprzez "zawijanie" arkusza blachy wokół modelu.
+
Rozwinięcia blach 3D
Szybki podgląd płaskich rozwinięć blach w celu sprawdzenia nakładania się.
+
Rozwinięcia blach 2D
Twórz rysunki 2D płaskich rozwinięć blaszanych dla produkcji.
+
Modelowanie złożeń
+
+
+
Podstawowe modelowanie złożeń
Łącz elementy w gotowe projekty przez szybkie definiowanie relacji.
+
+
+
Widoki rozstrzelone
Twórz widoki rozstrzelone, które możesz wstawić do rysunków 2D.
+
+
+
Operacje Boole'a
Twórz operacje Boole'a w złożeniu z wielu części jednocześnie.
+
+
Szyki w złożeniu
Twórz szyki kołowe lub liniowe powtarzalnych części lub podzespołów.
+
+
Odbicie lustrzane / Podzłożenia
Twórz gotowe wersje całych podzespołów obsługiwanych automatycznie.
+
+
Operacje na poziomie złożenia
Twórz wycięcia i otwory przez wiele elementów w złożeniu.
+
Dokumentacja techniczna
+
+
+
Tworzenie podstawowych widoków
Twórz standardowe widoki, na przykład: z przodu, z góry czy izometryczny. Również podstawowe widoki przekroju i przerwania.
+
+
+
Zaawansowane widoki inżynieryjne
Przekrój łamany, kład przesunięty, przekrój cząstkowy, widok pomocniczy, szczegółu i częściowy.
+
+
Podstawowe narzędzia do tworzenia szczegółów
Dodawaj dowolną liczbę wymiarów, notatek oraz linii środkowych. Rozmieść je ręcznie lub automatycznie.
+
+
+
Zaawansowane narzędzia do tworzenia szczegółów
Wymiary współrzędnościowe, fazy, odniesienia, wykończenie powierzchni, tolerancje, spoiny.
+
+
Twórz tabele
Utwórz arkusze na rysunku 2D i wypełnij ręcznie ich zawartość.
+
+
+
Widok ze światłocieniem
Konwertuj dowolny widok na widok cieniowany, podobny do wyglądu modelu 3D.
+
+
Praca z listami materiałowymi
Twórz, wstawiaj i modyfikuj listy materiałowe. Połącz z widokiem rozstrzelonym dla lepszego objaśnienia części.
+
+
Automatyczne wypełnianie pól
Dostarcz dane z modelu 3D, takie jak materiał, numer rysunku, projektant i inne. Wypełnij nimi pola na rysunku.
+
+
Kreator rozmieszczenia wymiarów
Wybierz grupę wymiarów, aby automatycznie rozmieścić je w optymalny sposób.
+
Skrypty
+
+
Alibre Script
Wszechstronne skrypty oparte na języku Python, dzięki którym możesz zautomatyzować swoją pracę, tworzyć nowe operacje lub budować całe złożenia.
+
+
Uproszczenie modelu
+
Uproszczenia dla FEA
Szybko usuń niepotrzebną geometrię, na przykład małe zaokrąglenia na natywnych lub importowanych częściach.
+
Chroń własność intelektualną
Usuń szybko wrażliwe obszary części przed wysłaniem jej do strony trzeciej.
+
Twórz warianty projektu
+
Tworzenie konfiguracji
Utwórz wiele wariantów projektu z pojedynczej części lub złożeń.
+
Fotorealistyczne wizualizacje
+
Współpraca z oprogramowaniem Keyshot
Twórz widowiskowe grafiki z modeli 3D w celach marketingowych, do prezentacji lub analizy projektów za pomocą łatwego w użyciu programu KeyShot.
+
Publikacja treści
+
+
+
Twórz pliki PDF 3D
Twórz interaktywne pliki 3D PDF, które możesz udostępniać zainteresowanym kontrahentom.
+
+
+
Twórz pliki PDF 2D
Użyj dowolnego generatora PDF, aby publikować rysunki 2D w formacie PDF.
+
+
+
Import
+
+
+
Standardowe formaty CAD
Importuj pliki STEP, SAT, DWG i DXF.
+
+
+
Części i złożenia Solidworks
Importuj pliki z Solidworks.
+
+
+
Rozszerzona interoperacyjność
Importuj pliki programu Inventor, ProE/CREO, Catia i Solid Edge.
+
IGES
Importuj pliki IGES.
+
+
Parasolid
Importuj pliki Parasolid.
+
Eksport
+
+
+
Standardowe formaty CAD
Eksportuj pliki STEP, SAT, STL, DWG i DXF.
+
+
+
Części i złożenia Solidworks
Eksportuj pliki do Solidworks.
+
Pliki PDF 2D i 3D
Publikuj swoje projekty w plikach PDF 2D i 3D.
+
+
+
IGES
Eksportuj pliki IGES.
+
+
Parasolid
Eksportuj pliki Parasolid.
+

Może Cię zainteresować.

Wymagania sprzętowe