Skanowanie 3D

Skanowanie 3D jest szczególnie przydatne do:

  • inżynierii odwrotnej,
  • rekonstrukcja – odtworzenia elementów dla, których nie posiadamy dokumentacji technicznej, np. uszkodzonych części,
  • kopiowanie części,
  • stworzenia trójwymiarowego pliku z modelu wykonanego ręcznie (np. rzeźby),
  • pomiary, kontrola jakości, kontroli dokładności wykonania elementu w stosunku do projektu.

Przykłady zastosowania digitalizacji przestrzennej

  • medycyna (wykonywanie implantów na podstawie badań CT(Computer Tomography),
  • architektura (wykonywanie makiet nowych obiektów jak i już istniejących),
  • muzealnictwo (archiwizacja 3D obiektów fizycznych i stworzenie ich wiernych kopii),
  • kryminalistyka (rekonstrukcja wyglądu, kształtu na podstawie zebranych danych),
  • rozrywka (wprowadzanie postaci rzeczywistych w wirtualny świat rozrywki).

Koszt usługi skanowania zależy od nakładów pracy, skomplikowania kształtu skanowanego przedmiotu. Aby oszacować koszt usługi, prosimy o przysłanie kilku zdjęć i wymiarów elementu, do wyceny skanowania 3D.

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie www.drukowanie3d.com.pl