Darmowa przeglądarka

Darmowa przeglądarka modeli 3D i dokumentacji technicznej 2D w Alibre Design!

Teraz masz możliwość wykorzystywania Alibre jako darmowej przeglądarki plików Alibre, a także SolidWorks®, Parasolid®, formaty STEP, SAT, oraz dokumentacji technicznej w formatach AutoCAD® DWG, DXF z możliwością zapisu do formatu Alibre.

Jak skorzystać z przeglądarki Alibre?

Podczas aktywacji licencji po standardowej instalacji Alibre wybierz opcję przeglądarki.

Program otworzy się automatycznie w trybie przeglądarki.

W tej wersji aktywna jest możliwość otwierania plików.

Poza otwieraniem wszystkich natywnych formatów Alibre w trybie przeglądarki otwiera również pliki SolidWroks®, Parasolid®, formaty STEP, SAT, oraz dokumentacje techniczną w formatach AutoCAD® DWG, DXF.

Po otwarciu pliku dostępne są wszystkie opcje przeglądania plików.

Najważniejsze opcje przeglądania plików:

Narzędzie pomiaru

Pozwala na zmierzenie dokładnej odległości między elementami, pomiar kąta, powierzchni.

Pomiaru można dokonać pomiędzy dwoma elementami, jako łańcuch lub jako bezwzględna odległość od pierwszego punktu.

Właściwości fizyczne

Szybko pozwoli ustalić podstawowe własności fizyczne takie jak objętość, masa, powierzchnia itp.

Widok przekroju 3D

Opcja pozwoli zajrzeć do wnętrza modelu.

Kolizje w złożeniach

Funkcja pozwala na sprawdzenie, czy w złożeniu nie występują kolizje.

Podczas otwarcia pojedynczego modelu opcja ta jest zastąpiona możliwością sprawdzenia części. Wykrywa ona błędy modelu takie jak szczeliny, przecięcia lic, błędy powierzchni i krzywych.

Wyróżnienie

Szczególnie istotna jest opcja Wyróżnienie. Pozwala na zaznaczenie elementów projektu, a następnie zapisanie go w takiej formie. Dzięki temu łatwo można poinformować które elementy projektu wymagają jeszcze uwagi. Dzięki temu możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi użytkownikami (niekoniecznie posiadającymi licencję programu) zapisując do formatu Alibre.

Otwieranie dokumentacji 2D

Alibre ma także możliwość otwierania dokumentacji 2D z plików DWG, DXF, a także natywnego formatu Alibre. Również tutaj dostępna jest opcja tworzenia wyróżnionych notatek pozwalających na tworzenie komentarzy dla innych użytkowników.

Istnieje także możliwość drukowanie dokumentacji technicznej.