1. Home
  2. Docs
  3. Importowanie skryptów
  4. Importowanie plików

Importowanie plików

Skrypt wymaga modyfikacji przed rozpoczęciem działania. Należy zamienić pliki i katalogi na własne.

Ten skrypt:

·         Demonstruje sposób importowania różnych typów plików

 

# replace paths used with your own
# import a step file
MyPart1 = Part(r'c:\mycadfiles\Corner.stp', Part.FileTypes.STEP)
# import an IGES file
MyPart3 = Part(r'c:\mycadfiles\wave washer.igs', Part.FileTypes.IGES)