1. Home
  2. Docs
  3. Parametry
  4. Parametry globalne

Parametry globalne

Demonstruje tworzenie i modyfikację parametrów globalnych.

*należy dokonać edycji linii 6 i 10 skryptu w celu odzwierciedlenia własnej ścieżki dostępu

 

# create a new global parameters set
Params = GlobalParameters('Test')
# add a distance parameter in millimeters
Params.AddParameter('Width', ParameterTypes.Distance, 4.56)
# save and close, replace with your own path
Params.Save(r'C:\Users\<username>\Downloads\temp')
Params.Close()

# open global parameters, replace with your own path
Params2 = GlobalParameters(r'C:\Users\<username>\Downloads\temp', 'Test')
# get access to a parameter and display the current value
Width = Params2.GetParameter('Width')
print Width.Value
# change the value of the parameter
Width.Value = 12.34