1. Home
  2. Docs
  3. Użyteczność
  4. Narzędzie wycinające

Narzędzie wycinające

 

Symuluje cylinder wycinany przez inny cylinder (na przykład frez). „Narzędzie skrawające” podąża spiralną ścieżką wokół rdzenia.

 

 

# cylinder dimensions
Diameter = 20
Length = 100

# cutter dimensions
CutterDiameter = 5

# angle to increase by on each pass of the cutter, in degrees
# must be a whole divisor of 180
StepAngle = 10

# total angle of cutting around the cylinder
TotalAngle = 1440

# starting distance from end of cylinder
StartX = 10

# create the cylinder
P = Part('Cylinder')
CylPlane = P.GetPlane('Płaszczyzna XY')
CrossSection = P.AddSketch('Cross-Section', CylPlane)
CrossSection.AddCircle(0,0, Diameter, False)
P.AddExtrudeBoss('Cylinder', CrossSection, Length, False)

# create the planes
Planes = []
NumPlanes = 180 / StepAngle
for PlaneIndex in range(0, NumPlanes):
 Angle = PlaneIndex * StepAngle
 Pl = P.AddPlane('P' + str(Angle), P.GetPlane('Płaszczyzna YZ'), P.GetAxis('Oś - Z'), Angle)
 Planes.append(Pl)
for PlaneIndex in range(0, NumPlanes):
 Planes.append(Planes[PlaneIndex])
NumPlanes = NumPlanes * 2

# start of helix has no offset along cylinder
XStep = 0

# create circle sketches then extrude cut 'through all'
for Step in range(0, TotalAngle / StepAngle):
 Angle = Step * StepAngle
 NormalizedAngle = Angle % 360
 XStep += (Angle * 0.001)
 if NormalizedAngle < 90:
  X = -(StartX + XStep)
  Y = Diameter / 2.0
 elif NormalizedAngle == 90:
  X = -(Diameter / 2.0)
  Y = -(StartX + XStep)
 elif NormalizedAngle < 180:
  X = (StartX + XStep)
  Y = -(Diameter / 2.0)
 elif NormalizedAngle < 270:
  X = -(StartX + XStep)
  Y = -(Diameter / 2.0)
 elif NormalizedAngle == 270:
  X = (Diameter / 2.0)
  Y = -(StartX + XStep)
 else:
  X = (StartX + XStep)
  Y = Diameter / 2.0
 Sk = P.AddSketch('S' + str(Angle), Planes[Step % NumPlanes])
 Sk.AddCircle(X, Y, CutterDiameter, False)
 P.AddExtrudeCut('S' + str(Angle), Sk, 0, False, Part.EndCondition.ThroughAll, None, 0, Part.DirectionType.Normal, None, 0, False)