1. Home
  2. Docs
  3. Użyteczność
  4. Obliczanie długości krzywych

Obliczanie długości krzywych

Oblicza długość krzywej, określonej przez funkcję y=2x^2 w przedziale od x=5mm do x=10mm za pomocą rachunku różniczkowego.

 

import sympy
from sympy import *

x = Symbol('x')

formula = 2 * x**2
x_minimum = 5.0
x_maximum = 10.0

d = diff(formula, x)
i = integrate(sqrt(1 + d**2), (x, x_minimum, x_maximum))
length = i.evalf()
print 'Length of curve over x=%.3f to x=%.3f is %.3f mm' % (x_minimum, x_maximum, length)