fbpx
Strona główna » Dodatki » MES » SimWise 4D for Alibre

SimWise 4D for Alibre

Równoczesna symulacja ruchu i analiza MES

SimWise 4D for Alibre łączy możliwości SimWise Motion for Alibre i SimWise FEA for Alibre. Dzięki czemu umożliwia sprawdzenie funkcjonalności części i mechanizmów, zarówno pod kątem analizy kinematycznej, dynamicznej jak i wytrzymałościowej. W jednym środowisku można wykonywać symulację ruchu i analizę MES i to w tym samym czasie. W przypadku złożonych projektów z ruchomymi elementami, analiza kinematyki i dynamiki staje się wyzwaniem, a siły dynamiczne i naprężenia są jeszcze trudniejsze do obliczenia. To oprogramowanie pozwala w łatwy sposób mierzyć: prędkości, przyspieszenia, siły itp., co daje nam możliwość odpowiedzi na podstawowe pytania: „czy to działa?” i „czy to wytrzyma obciążenia?”. Ujednolicone środowisko wykorzystuje dane symulacji ruchu i MES aby uczynić ten proces prostym. SimWise 4D for Alibre umożliwia liniową analizę statyczną, analizę drgań swobodnych, analizę wyboczeniową, analizę przepływu ciepła w stanie ustalonym i nieustalonym oraz analizę termiczno -strukturalną.

SimWise 4D for Alibre

Jak działa połączenie symulacji i analizy

Wyliczenie dynamicznych sił, które należy użyć do symulacji ruchu może być trudne. Dzięki SimWise 4D for Alibre wystarczy na początku zdefiniować ruch mechanizmu i przeprowadzić symulację, a następnie można włączyć analizę MES:

  • siły działające na wiązania (np. płaszczyzny styku części) są konwertowane na obciążenia
  • obciążenia inercyjne są przekazywane do modelu
  • naprężenia i odkształcenia są obliczane na każdym kroku symulacji

Dzięki takiemu podejściu można symulować naprężenia w pełnym zakresie ruchu mechanizmu i analizować wyniki MES jako zmianę naprężenia w czasie.

Siatka H-Adaptivity

SimWise 4D for Alibre umożliwia znaczną kontrolę nad wielkością siatki w miejscach, w których kumulują się naprężenia, dla lepszych wyników analizy.

Funkcja H-Adaptivity to nowa jakość tworzenia siatki. Podczas symulacji MES, program oblicza dokładność z jaką podawana są wyniki naprężeń. Te wyniki mogą być wykorzystane do dopracowania siatki polegającym na zagęszczeniu jej oczek w miejscach kumulacji naprężeń. Program przelicza kilkukrotnie siatkę, stopniowo ją zagęszczając, aż błąd nie będzie przekraczał założeń użytkownika. Dzięki H-Adaptivity nie jest wymagana specjalna wiedza na temat technik tworzenia siatki.

Siatka H-Adaptivity

Wyniki i raporty

Oprogramowanie może wyświetlać wyniki analizy MES jako zacieniowane kontury, zdeformowany kształt  czy też animacja . Ponadto SimWise 4D for Alibre oblicza współczynniki bezpieczeństwa oraz błąd wyniku i umożliwia przedstawienie obu jako zacieniowane kontury elementu.

W przypadku analizy ruchu wyniki możemy przedstawić jako animacja, która pozwoli nam stwierdzić czy konstrukcja działa prawidłowo. Jednakże to, co naprawdę odróżnia animację SimWise 4D for Alibre od normalnej animacji , to dostarczanie dokładnych, opartych na fizyce, danych inżynieryjnych związanych z zespołem ruchu. Dodatkowo w celu lepszego zrozumienia działania konstrukcji możemy także wyświetlić wyniki w postaci wektorów i wykresów przemieszczenia, prędkości, przyspieszenia oraz sił.

SimWise 4D jest osobnym zintegrowanym z Alibre Design Expert i Alibre Design Professional programem stworzonym i przeznaczonym do symulacji, dlatego nie jest wymagana licencja Alibre podczas trwania obliczeń.

Możliwości

Film przedstawia zastosowanie oprogramowania SimWise do:

  • obliczeń połączeń kinematycznych,
  • analizy MES dla elementu mechanicznego zaprojektowanego w Alibre Design.

Wersja testowa

Możliwość przetestowania możliwości w wersji demo. Instalator do ściągnięcia tutaj

Materiały szkoleniowe

Więcej materiałów szkoleniowych i przykładów znajdziesz w naszym dziale wsparcie.