WizoGrid

WizoGrid jest darmowym narzędziem wykorzystującym możliwości arkusza kalkulacyjnego.

WizoGrid integruje się w pełni z Alibre Design i umożliwia odczytywanie i zapisywanie parametrów za pomocą funkcji umieszczonych w arkuszach kalkulacyjnych przechowywanych bezpośrednio w pliku Alibre Design.

Okno z parametrami otwiera się bezpośrednio w programie, ale mamy wybór czy wszystkie parametry zapiszą się razem z plikiem Alibre w części i złożeniu, czy jako osobny plik *.xlsx

WizoGrid Alibre Design
  • Dodatek można pobrać tutaj
  • Instrukcję w formacie PDF z instrukcjami krok po kroku w języku angielskim można pobrać tutaj
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wizotools.com