FEMdesigner for Alibre

FEMdesigner AD dodaje w pełni integralną analizę MES  do Alibre Design wliczając w to analizę: sprężystą, kontaktów w złożeniu, plastyczną, przepływu ciepła (w stanie ustalonym i nieustalonym), modalną, dynamiczną, wyboczeniową oraz naprężeń termalnych.

FEMdesigner for Alibre

Tworzenie siatki elementów, nakładanie obciążeń, rozwiązywanie oraz przeglądanie wyników odbywa się bezpośrednio na modelu Alibre używając interfejsu Alibre, co znacznie ułatwia iteracyjną pętlę projektową między modelem a analizą. Domyślne tworzenie siatki elementów daje rezultaty dobrej jakości, jednakże do bardziej wymagających projektów FEMdesigner AD umożliwia lokalne zagęszczenie siatki elementów.

Filmy pokazowe:
http://femdesigner.co.uk/video–fem-in-alibre-1.html
http://femdesigner.co.uk/video–fem-in-alibre-2.html
http://femdesigner.co.uk/video–fem-in-alibre-3.html

Tutorial w języku angielskim:
http://www.femdesigner.com/tutorial-in-english.html

Materiały

Więcej materiałów szkoleniowych i przykładów znajdziesz w naszym dziale wsparcie.

Wersja testowa

Możliwość przetestowania możliwości w wersji demo. Instalator do ściągnięcia tutaj

Możliwości

 FEMdesigner AD BasicFEMdesigner AD Pro
Analiza sprężysta  + 

  +

Analiza statyczna z wykorzystaniem kontaktów w złożeniu 

  +

 

  +

Analiza plastyczna 


 

  +

Analiza przepływu ciepła: stan ustalony i nieustalony 


 

  +

Analiza częstotliwości drgań własnych 


 

  +

Analiza dynamiczna 


 

  +

Analiza wyboczeniowa 

 

  +