fbpx
Odliczanie
Alibre Design i Alibre Atom 3D - teraz 20% taniej!
05
Dni
09
Godzin
49
Minut
10
Sekund
alibre design modeling heroa scaled
Strona główna » Modelowanie części

Modelowanie części

Dlaczego modelowanie części ma znaczenie? Efektywne modelowanie części jest absolutnie niezbędne dla zespołów projektowych. Większość czasu spędzisz na tworzeniu, modyfikowaniu i sprawdzaniu elementów projektu. Dlatego ważne jest, aby mieć dostęp do przemyślanych i łatwych w użyciu narzędzi do modelowania.

Przegląd modelowania części

Kompleksowe parametryczne modelowanie części obejmuje:

Przemyślane szkicowanie

Większość elementów 3D zaczyna się od szkicu 2D. Dlatego środowisko szkicowania Alibre Design zostało tak stworzone, aby było intuicyjne, a narzędzia łatwe w użyciu, co pozwala oszczędzić mnóstwo czasu.

Operacje 3D

Efektem operacji jest geometria 3D. Wyciągnięcia, zaokrąglenia, wyciągnięcia obrotowe, wyciągnięcia po profilach i wiele innych tworzą zestaw narzędzi do modelowania.

Operacje na powierzchniach

Importuj modele powierzchni z innych aplikacji i konwertuj je na bryły, przycinaj za ich pomocą i nie tylko. Wspierane formaty, to m.in. .3dm, .3ds, .stl, .obj, .ply, .wrl.

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Każda operacja daje informację zwrotną 3D w czasie rzeczywistym, jeszcze przed jej akceptacją, dzięki czemu wcześniej wiesz jaki będzie rezultat i możesz od razu wykryć nieprawidłowość.

Oszczędność czasu

Ponowne wykorzystanie geometrii i zastosowanie symetrii dzięki operacji Lustro, Wzór i innym funkcjom, pozwoli znacznie zmniejszyć nakład pracy i ułatwi wprowadzanie zmian.

Funkcje produkcyjne

Podczas projektowania formy wtryskowej ważne jest ustalenie odpowiedniego pochylenia lic, w czym może pomóc operacja Pochylenie lica. Dzięki niej przygotujesz model w taki sposób, aby przedmiot z łatwością został uwolniony z formy. Natomiast wykorzystując narzędzie Cienkościenności, możesz usunąć większość materiału i zmniejszyć wagę przedmiotu.

Otwory i gwinty

Obszerne, wbudowane bazy otworów i gwintów zapewniają szybką ich implementację w projekcie, a dzięki wizualizacji łatwo zlokalizujesz ich występowanie. W dokumentacji 2D zarys gwintów jest tworzony automatycznie.

Operacje Boole’a

Wartości logiczne typu Suma, Różnica i Część wspólna zapewniają elastyczność modelowania w szerokim zastosowaniu, a zwłaszcza w tworzeniu form.

Wizualizacja

Dynamiczne przekroje, tekstury otworów i gwintów oraz wizualizacja środka masy to tylko niektóre z narzędzi, które ułatwiają projektowanie.

Analiza

Zbadaj geometrię modelu i zmierz prawie wszystko. Narzędzie Właściwości fizyczne dostarczają informacje o masie elementu, środku masy, momentach bezwładności, głównych osiach i nie tylko.

Recenzja

Przy współpracy bardzo ważny jest dobry przepływ informacji, dlatego tak ważną opcją są Znaczniki tekstowe i odnośniki wskazujące określone obszary,  wymagające dalszej analizy lub rozważenia. Wprowadzone znaczniki znajdują się jako osobne elementy na drzewku projektu.

Oparte na danych

Wszystkie operacje w modelowaniu części są sterowane przez zdefiniowane parametry. Mogą to być parametry zdefiniowane w projekcie, parametry zewnętrzne, z którymi się łączysz, dane programu Excel, dane konfiguracyjne i inne. Niezależnie od rodzaju parametry przyspieszają pracę i ułatwiają modyfikacje modelu.

alibre design modeling part example one
Przykład uchwytu szybkozaciskowego utworzonego za pomocą wyciągnięcia, wyciągnięcia przez przekrój, zaokrągleń, fazowań i otworów.
alibre design 3d cad 2d sketch

Szkicowanie

Szkice 2D i 3D są danymi wejściowymi dla większości operacji 3D i stanowią podstawę w modelowaniu części. Szkicowanie jest obszernie udokumentowane na innej stronie.

Podstawowe narzędzia 3D

Operacje 3D są rdzeniem wszystkich modeli 3D. Różne operacje wykonują różne modyfikacje modelu. Dodawanie lub odejmowanie materiału pozwoli stworzyć gotowy model.

alibre design modeling 3d feature example
alibre design modeling part example extrude boss
alibre design modeling part extrude boss

Wyciagnięcie proste

Wyciąga szkic 2D we wskazanym kierunku, dodając po drodze materiał.

alibre design modeling part example extrude cut
alibre design modeling part extrude cut

Wycięcie proste

Wyciąga szkic 2D we wskazanym kierunku, usuwając po drodze materiał.

alibre design modeling part example revolve boss
alibre design modeling part revolve boss

Wyciągnięcie obrotowe

Obraca szkic 2D wokół osi, jednocześnie dodając materiał.

alibre design modeling part example revolve cut
alibre design modeling part revolve cut

Wycięcie obrotowe

Obraca szkic 2D wokół osi, usuwając po drodze materiał.

alibre design modeling part example sweep boss
alibre design modeling part sweep boss

Wyciągnięcie po ścieżce

Wyciąga szkic 2D wzdłuż ścieżki, jednocześnie dodając materiał.

alibre design modeling part example sweep cut
alibre design modeling part sweep cut

Wycięcie po ścieżce

Wyciąga szkic 2D wzdłuż ścieżki, jednocześnie usuwając materiał.

alibre design modeling part example loft boss
alibre design modeling part loft boss

Wyciągnięcie przez przekrój

Dodaje materiał z płynnymi przejściami między różnymi szkicami lub ścianami.

alibre design modeling part example loft cut
alibre design modeling part loft cut

Wycięcie przez przekrój

Usuwa materiał z płynnymi przejściami między różnymi szkicami.

alibre design modeling part example helical boss
alibre design modeling part helical boss

Wyciągnięcie po spirali

Dodaje materiał wzdłuż helisy z przekrojem szkicu.

alibre design modeling part example helical cut
alibre design modeling part helical cut

Wycięcie po spirali

Usuwa materiał wzdłuż helisy z przekrojem szkicu.

alibre design modeling part example fillet
alibre design modeling part fillet

Zaokrąglenie

Zaokrągla ostre narożniki krawędzi lub ścian ze stałym lub zmiennym promieniem.

alibre design modeling part example chamfer
alibre design modeling part chamfer

Faza krawędzi

Zastępuje ostre krawędzie i narożniki nachyleniem pod symetrycznym lub asymetrycznym kątem (odległość – odległość lub kąt – odległość).

alibre design modeling part example draft
alibre design modeling part draft

Pochylenie lica

Dodaje pochylenia powierzchni. Operacja jest szczególnie przydatna przy tworzeniu komponentów formowanych wtryskowo.

alibre design modeling part example shell
alibre design modeling part shell

Cienkościenność

Wycina część poprzez usunięcie wybranych ścian i utworzenie cienkich ścian wzdłuż reszty części.

alibre design modeling part example hole
alibre design modeling part hole

Otwór

Tworzy parametryczne otwory w wielu standardach z możliwością dostosowania ich pod gwintowanie. Gwintowane otwory w modelu 3D mogą być oznaczone za pomocą tekstury gwintu lub koloru.  Istnieje także możliwość zapisywania do biblioteki własnych otworów.

alibre design modeling part example external thread
alibre design modeling part external thread

Gwint zewnętrzny

Tworzy gwinty na powierzchniach walcowych i oznacza je na modelu 3D za pomocą odpowiedniej tekstury lub koloru.

alibre design modeling part example linear pattern
alibre design modeling part linear pattern

Wzór liniowy

Tworzy szyk wielu elementów lub geometrii w jednym lub dwóch kierunkach, aby powielić elementy.

alibre design modeling part example circular pattern
alibre design modeling part circular feature pattern

Kołowy wzór

Tworzy szyk wielu elementów lub geometrii wokół osi, aby powielić geometrię.

alibre design modeling part example mirror
alibre design modeling part mirror

Lustro funkcji

Odbija jedną lub więcej operacji względem płaszczyzny odniesienia lub ścianę planarną.

alibre design modeling part example boolean
alibre design modeling part boolean subtract

Operacje Boole’a

Operacje Boole’a tj. Suma, Różnica i Część wspólna wykonują odpowiednie operacje logiczne między wieloma częściami. Narzędzie świetnie sprawdza się podczas projektowania form.

alibre design modeling part example push face
alibre design modeling part move face

Edycja bezpośrednia

Narzędzie przypomina funkcjonalność modelowania swobodnego, gdzie wynik operacji uzyskuje się poprzez bezpośrednie chwycenie i przeciągnięcie danej ściany. Edycja bezpośrednia jest to zestaw funkcji umożliwiających bezpośrednią manipulację nie tylko powierzchniami modelu, ale też np. całymi gniazdami. Edycja bezpośrednia świetnie sprawdza się podczas modyfikowania importowanych części.

Przewagą edycji bezpośredniej nad modelowaniem swobodnym jest możliwość powrotu do każdej operacji i jej ponowna edycja, gdyż każda manipulacja zapisywana jest w historii drzewa projektu.

alibre design modeling part example remove
alibre design modeling part delete face

Usuń lico

Narzędzie pozwala usunąć zestaw ścian modelu. Umożliwia automatyczny wybór grup lic. Narzędzie doskonale nadaje się do usuwania zaokrągleń z importowanych plików przygotowywanych do obliczeń MES.

alibre design modeling part example face color
alibre design modeling part face color

Kolor lica

Kolor lica, pozwala nadać kolor konkretnej powierzchni. Właściwość ta jest przenoszona do rysunków i plików STEP. Narzędzie to oprócz praktycznego zastosowania przy oznaczaniu modelu, pozwala na wstępne przygotowanie detalu do renderowania wielu materiałów w Keyshot.

alibre design modeling part example two mold 1
Baza formy wykorzystująca operację różnicy Boole’a do utworzenia gniazda.

Podglądy 3D w czasie rzeczywistym

Wynik każdej operacji jest widoczny jeszcze przed jej zatwierdzeniem. Podgląd w czasie rzeczywistym pozwala skróć cykl edycji, upewniając się, że wynik operacji jest prawidłowy za pierwszym razem.

Praca z powierzchniami

Importuj modele powierzchni z innych aplikacji, takich jak np. Rhino i używaj ich jako odniesień lub jako podstawy operacji modelowania np. podczas przycinania bryły.

Analiza i pomiar

Różne narzędzia analityczne umożliwiają badanie modelu 3D pod kątem jego właściwości fizycznych, takich jak środek masy lub objętość. Przyjrzyj się lepiej trudno widocznym obszarom geometrii lub twórz szkice przekrojów za pomocą różnych narzędzi widoku przekroju.

alibre design modeling part redlines markup

Sprawdzanie i oznaczenia

Ułatw cykl projektowy, dodając do modeli czerwone oznaczenia i tekst. Uaktywnienie czerwonych oznaczeń zmienia orientację modelu i eksponuje objaśnienia, co ułatwi lokalizację i poprawę nieprawidłowości w modelu.

Zapisz się do naszego
Podaj nam swój email, aby otrzymać ważne informacje wcześniej niż inni.
NewsletterA