fbpx
Strona główna » функциональность Atom3D

функциональность Atom3D

Общие
Интерфейс ленты+
Деталь – Эскиз
Проставление размеров+
Линия+
Окружность+
Эллипс+
Дуга от центра+
Прямоугольник исходя из 2 углов+
Многоугольник+
Текст+
Связи эскиза+
Базовая линия+
Базовая окружность+
Обрезка+
Растягивание+
Пересечение линий+
2D-округление+
Зеркало элементов+
Порядок линейный+
Порядок круговой+
Проецирование эскиза+
Отстранение профиля+
Анализ эскиза+
Редактор уравнений+
Нанесение размеров координатами
Моделирование деталей
Прямое растягивание+
Вращательное растягивание+
Растягивание по дорожке+
Растягивание по сечениям+
Прямое вырезание+
Вращательное вырезание+
Вырезание по дорожке+
Вырезание по сечениям+
Вставка плоскостей+
Вставка осей+
Вставка связей+
Округление+
Фазирование+
Порядок линейный+
Порядок окружный+
Зеркало операции+
Тонкостенность+
Масштабирование/отражение элемента+
Деталь – просмотр и анализ
Инструменты измерения+
Физические свойства+
Вид 3D-сечения+
Проверка детали+
Ориентация вида+
Повернуть вид влево+
Повернуть вид вправо+
Опции отображения поверхностей и граней+
Опции перспективы+
Отображение в рабочем режиме+
Сборка
Быстрые связи+
Фиксация деталей+
Вставка деталей+
Дубликат+
Заменить+
Вставка точки+
Вставка оси+
Вставка плоскости+
Расположение компонента+
Минимальный режим движения+
Разрозненный вид+
Сборка – Просмотр и анализ
Инструменты измерения+
Физические свойства+
Вид 3D-сечения+
Коллизии+
Ориентация вида+
Повернуть вид влево+
Повернуть вид вправо+
Опции отображения поверхностей и граней+
Опции перспективы+
Отображение в рабочем режиме+
2D-рисунки – Управление рисунком
Нанесение размеров+
Примечание+
Центральная линия+
Штрихование+
Слои+
Стили нанесения размеров+
Обновление видов+
Масштаб+
Чертежи – Листы и виды
Проецирование+
Быстрый просмотр+
Новый лист+
Очередность листов+
Стандартные виды+
Вид сечения+
Прерываемый вид+
Вставка изображения+
Chcesz dowiedzieć się więcej o Alibre?
Pozostaw maila - skontaktujemy się z Tobą. Twój adres mailowy będzie użyty tylko do kontaktu w sprawie Alibre. Nie przekazujemy nikomu Twoich danych i nie będziemy Cię spamować.
Zapisując się do newslettera wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP IT Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem oraz że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.