fbpx
Odliczanie
Alibre Design i Alibre Atom 3D - teraz 20% taniej!
05
Dni
04
Godzin
59
Minut
50
Sekund
alibre design 3d cad 2d szkicowanie
Strona główna » Szkicowanie

Szkicowanie

Dlaczego szkicowanie ma znaczenie? Każdy program CAD posiada indywidualny rodzaj środowiska szkicowania, czasem lepszy czasem gorszy. Jednak bez tego środowiska nie jest możliwa praca projektowa, ponieważ profile 2D zdefiniowane w szkicu są podstawą większości operacji. Przy projektowaniu spędzisz dużo czasu na szkicowaniu kształtów, wstawianiu wymiarów i tworzeniu wiązań, dlatego wydajność ma tu duże znaczenie, więc dobry zestaw narzędzi do szkicowania ma kluczowe znaczenie w codziennej pracy.
alibre design 3d cad 2d sketch
Przykład szkicu 2D i rezultat w postaci modelu 3D.

Szkicowanie 2D

Szkic 2D to profil na płaszczyźnie – przekrój określonej części modelu 3D. Szkice zawierają figury, takie jak linie, łuki i splajny, a także odniesienia, wymiary i wiązania.

Modyfikowanie wymiarów szkicu wpływa na zmianę kształtu lub położenia elementów szkicu. Aby ułatwić prace projektowe w szkicu zaleca się korzystać z relacji np. takich jak „Równoległy” lub „Współśrodkowy” oraz z edytorów równań, które opisują wymiary oraz zależności między nimi.

alibre design 3d cad sketch example
Szkic 2D, który kontroluje ogólny kształt tej części. Wystarczy aby tylko jedna strona była zdefiniowana, ponieważ używana jest operacja lustra.
alibre design 3d cad 3d sketch
Przykład szkicu 3D i rezultat w postaci modelu 3D.

Szkicowanie 3D

Szkic 3D jest podobny do szkicu 2D, jednak może występować w trzech wymiarach. Szkice 3D są zwykle używane do operacji wyciągnięcia po ścieżce i jako krzywe prowadzące dla wyciągnięcia po profilach.

alibre design 3d cad 3dsketch example
Przykład szkicu 3D (niebieski) używanego jako odniesienie do linii środkowej dla wyciągnięcia przez przekroje.

Narzędzia szkicowania

Podstawowe figury szkicu, którymi w łatwy sposób definiujemy geometrię modelu. Linie, prostokąty, okręgi, łuki, elipsy, wielokąty i splajny.

alibre design 3d cad sketch figures

Elementy konstrukcyjne szkicu

Figury konstrukcyjne są kształtami będącymi odniesieniem dla zwykłych figur szkicu i nie wpływają na geometrię 3D tworzoną z danego szkicu.

Tekst

Użyj narzędzia Szkic tekstu, aby umieścić tekst na szkicu i tworzyć wytłaczane etykiety, logo, instrukcje, wskaźniki i nie tylko.

alibre design 3d cad 2d reference figures
Szkic z liniami, łukami, okręgami i elementami konstrukcyjnymi (zielone linie przerywane), które pomagają w pozycjonowaniu.

Relacje szkicu

Relacje szkicu, takie jak Równoległy, Równy i Symetryczny wymuszają określone zachowanie elementów szkicu, które są ze sobą powiązane tymi relacjami.
Przykładem intencji projektu jest: „te 4 koła powinny zawsze mieć ten sam rozmiar”.

Relacje zapewniają, że po zmianach wymiarów lub położenia obiektu, kształt będzie dalej zachowany. Relacje zmniejszają również liczbę wymiarów, które należy utworzyć, aby w pełni zdefiniować szkic.

Wymiarowanie szkicu

Relacje wskazują jak model ma się zachować. Natomiast wymiary dyktują rozmiar i położenie komponentów modelu. Wymiary można definiować na bieżąco podczas tworzenia elementu szkicu lub w dowolnym momencie później.

Wymiary mogą być długościami lub kątami i mogą znajdować się pomiędzy większością dowolnych figur szkicu lub istniejącymi elementami modelu 3D.

Edytor równań

Wydajne szkicowanie, to takie, które oparte jest na równaniach jako wymiarach dynamicznych. Można się odwoływać do istniejących wartości wymiarów i stosować formuły, które na bieżąco się aktualizują i dynamicznie aktualizują geometrię.

Na przykład, Szerokość = (wysokość * 1,5) – 2

Rzutowanie do szkicu

Rzutowanie do szkicu umożliwia przeniesienie istniejącej geometrii lub wcześniej utworzonego szkicu do nowego szkicu, aby użyć ich jako powiązanego odniesienia lub rzeczywistej geometrii. To narzędzie jest często używane przez użytkowników, aby przyspieszyć przepływy pracy.

Narzędzie to pozwala również na tworzenie szkicu głównego zawierającego kształty i rozmiary geometrii najwyższego poziomu, które można następnie wykorzystać w wielu obiektach. Takie wykorzystanie powoduje, że edycja głównego szkicu modyfikuje wszystkie powiązane elementy.

 

Linie prowadzące

Linie prowadzące działają w tle, dzięki czemu ustawianie figur szkicu w odniesieniu do innych elementów jest łatwe i wizualnie intuicyjne.

alibre design 3d cad 2d sketch inference lines

Automatyczna analiza szkicu

Za każdym razem, gdy opuszczasz tryb szkicu, szkic jest analizowany pod kątem potencjalnych problemów, które mogą uniemożliwić kontynuację bezbłędnej pracy. Jeśli problemy zostaną znalezione, narzędzie do analizy pokazuje dokładnie, gdzie występują i pomaga je napawić.

Przyciąganie do elementów szkicu

Możliwość dostosowania przyciągania do elementów szkicu sprawia, że łączenie figur jest bardzo proste. Ustaw w opcjach obszar aktywnego przyciągania, aby dopasować je do swoich preferencji i wielkości ekranu. Przyciąganie do punktów końcowych, środkowych i dowolnych punktów na figurze jest intuicyjnie przedstawione wizualnie.

Wiele narzędzi edycji szkicu

Wzór liniowy, Wzór kołowy, Lustro, Odsunięcie, Zaokrąglanie, Fazowanie, Przesuwanie, Obracanie, Przycinanie, Wydłużanie i Przecięcie to operacje, które znacznie przyspieszają modelowanie.

Globalna geometria odniesienia

Czasami trzeba utworzyć geometrię odniesienia na poziomie części w oparciu o obiekty szkicu. Przekształcaj węzły szkicu w punkty, do których można uzyskać dostęp w całej części, lub zdefiniuj nowe osie bezpośrednio ze szkicu.

Inteligentne wyskakujące menu

Zmniejszenie ilości niepotrzebnych ruchów myszy i zlokalizowanie odpowiednich narzędzi w krótkim czasie jest kluczem do wydajności. Inteligentne menu przyspiesza wykonywanie najczęstszych zadań szkicowania, wyświetlając pod kursorem myszy dokładnie te narzędzia, które możesz potrzebować w danej chwili.

Narzędzie Profil

Narzędzie Profil automatyzuje tworzenie wzorów typowych elementów projektu, takich jak wpusty. Typy kształtów obejmują okrąg, kwadrat, prostokąt, wpust, prostokąt z zaokrąglonymi rogami i inne.

alibre design 3d cad 2d sketch shape tool

Import punktów

Jeżeli dane znajdują się w arkuszach kalkulacyjnych, możesz importować pliki CSV ze współrzędnymi i automatycznie stworzyć elementy szkicu. Opcjonalnie można importować same punkty i połączyć każdy z nich liniami lub splajnem.

alibre design 3d cad point import
alibre design 3d cad sketch color

Znaczenie kolorów w szkicu

Tworzenie w pełni zdefiniowanych szkiców, które mają odebrane wszystkie stopnie swobody, jest najlepszą praktyką, ale czasem ciężką do jednoznacznego określenia. Szkicowanie oznaczone kolorami pokazuje na pierwszy rzut oka cechy obejmujące cały szkic, upraszczając proces znajdowania wolnych stopi swobody. Kiedy wszystko jest w pełni zdefiniowane, szkic jest gotowy (linie w kolorze czarnym).

Rysunek jako podkład

Szkicowanie może okazać się łatwiejsze, kiedy użyjemy zdjęcia jako wirtualnego odniesienia. Ustaw obrazy w rzeczywistym rozmiarze za pomocą narzędzia Kalibracja i szkicuj na nich, aby dokładnie odwzorować geometrię.

Użyj podkładów do inżynierii odwrotnej lub własnej inwencji.

Zapisz się do naszego
Podaj nam swój email, aby otrzymać ważne informacje wcześniej niż inni.
NewsletterA