Chciałbym przypisać skrót klawiszowy do przycisków narzędzi, czy jest taka możliwość?

Tak.

Alibre posiada szeroki zakres możliwości konfiguracji skrótów klawiszowych. W Alibre Design możemy przypisać skróty klawiszowe prawie wszystkim dostępnym narzędziom i operacjom. Aby przypisać klawisze lub zmienić domyślne ustawienia skrótów należy w Opcjach programu w zakładce Wszystkie okna robocze > Skróty klawiszowe wybrać i przypisać klawisz lub kombinację klawiszy do danego narzędzia.