Czy jest możliwe narysowanie spirali Archimedesa w Alibre design?

Na chwilę obecną (wersja 2018.2) Alibre Design nie posiada narzędzia rysowania spirali Archimedesa. Jednakże od wersji programu 2018.1 został wprowadzony moduł Alibre Script, który pozwala w prosty sposób przy użyciu języka programowania Python zautomatyzować tworzenie części.

Przykładowy skrypt, pozwalający narysować spiralę Archimedesa, znajdziesz tutaj.