W Alibre Design relacje w szkicu można nadawać na kilka sposobów.

Podczas szkicowania w zakładce Szkicowanie 2D wybieramy odpowiednią relację i wskazujemy elementy szkicu, którym chcemy nadać relacje. Po wybraniu odpowiedniej relacji program informuje nas w lewym dolnym rogu ekranu, jaki element szkicu należy teraz wskazać.

 

 

 

Kolejnym sposobem nadawania relacji w szkicu jest używanie narzędzia Automatyczne relacje. Podczas szkicowania program automatycznie wyszukuje relacje, które mogą wystąpić. Klikając myszą potwierdzamy i dodajemy relacje do szkicu.

 

 

W Alibre Design relacje w szkicu można także nadawać poprzez Dynamiczne przyciski pod kursorem. Kiedy zaznaczymy elementy do nadania relacji w Dynamicznych przyciskach pod kursorem, pojawią się relacje, które można nałożyć. Program sam podpowie, jakie relacje pasują do zaznaczonych elementów. Kolejność zaznaczania elementów ma wpływ na końcowy rezultat nadania relacji.

 

Jak sprawnie nadawać relacje w szkicu?