Jak sprawnie nadawać relacje w szkicu?

W Alibre Design relacje w szkicu można nadawać na kilka sposobów.

Podczas szkicowania w zakładce Szkicowanie 2D wybieramy odpowiednią relację i wskazujemy elementy szkicu, którym chcemy nadać relacje. Po wybraniu odpowiedniej relacji program informuje nas w lewym dolnym rogu ekranu, jaki element szkicu należy teraz wskazać.

 

 

 

Kolejnym sposobem nadawania relacji w szkicu jest używanie narzędzia Automatyczne relacje. Podczas szkicowania program automatycznie wyszukuje relacje, które mogą wystąpić. Klikając myszą potwierdzamy i dodajemy relacje do szkicu.

 

 

W Alibre Design relacje w szkicu można także nadawać poprzez Dynamiczne przyciski pod kursorem. Kiedy zaznaczymy elementy do nadania relacji w Dynamicznych przyciskach pod kursorem, pojawią się relacje, które można nałożyć. Program sam podpowie, jakie relacje pasują do zaznaczonych elementów. Kolejność zaznaczania elementów ma wpływ na końcowy rezultat nadania relacji.