Samouczki i instrukcje

Alibre Design CAD 3D

Podręcznik użytkownika

POBIERZ

Nowości Alibre Design v21

OTWÓRZ

Nowości Alibre Design 2019.0

OTWÓRZ

Nowości Alibre Design 2018.2

OTWÓRZ

Nowości Alibre Design 2018.1

OTWÓRZ

Nowości Alibre Design 2018

POBIERZ

Nowości Alibre Design 2017.1

POBIERZ

Alibre CAM

Instrukcja dla rejestracji licencji

POBIERZ

Instrukcja edytora postprocesorów

POBIERZ

SimWise

Pliki użyte do filmu szkoleniowego (film)

POBIERZ

PRZYKŁAD: ciała odkształcalne w SimWise - sprawdzanie trajektorii piłki

POBIERZ

PRZYKŁAD: operowanie prędkością obrotową i kreślenie wektorów prędkości

POBIERZ

PRZYKŁAD: zachowanie konstrukcji przy zmianie grubości spawów

POBIERZ

PRZYKŁAD: połączenie kinematyki i naprężeń liniowych w statycznym ujęciu

POBIERZ

PRZYKŁAD: przenośnik taśmowy

POBIERZ

PRZYKŁAD: prędkość wyświetlania przy konwersji OpenGL_to_DirectX

POBIERZ

dodatkowe 84 przykłady przemysłowe (funkcjonalne modele z objaśnieniami w j.angielskim oraz j.włoskim)

LINK

FEMdesigner

Pierwsze kroki - belka

POBIERZ
Analiza kontaktu POBIERZ
Analiza przepływu ciepła w stanie ustalonym POBIERZ
Naprężenia cieplne POBIERZ
Odkształcenia elastyczne i plastyczne POBIERZ
Częstości własne POBIERZ
Wyboczenie POBIERZ
Materiały - liniowe/nieliniowe, tworzenie, edycja. POBIERZ
MESHING - najlepsze praktyki, dokładność, szybkość, trudna geometria POBIERZ

WizoGrid

Pierwsze kroki [EN]

POBIERZ