Alibre Design 2019 SP1

training splash

Pierwsza poprawka do Alibre Design 2019 SP1 została wydana.

Ulepszenia:

 • Dodano możliwość włączenia/wyłączenia wygładzania krawędzi w obszarze roboczym 3D i 2D. (Opcje programu > Wyświetlanie)

 

Naprawione błędy:

 • Sposób, w jaki uzyskiwane jest wygładzanie krawędzi tekstu, został znacznie zmodyfikowany, aby zapewnić lepszą wierność wizualną w obszarach roboczych 3D.
 • Tekst wymiarów/adnotacji w trakcie szkicowania, zostaje teraz skierowany zawsze w stronę kamery podczas obrotu modelu.
 • Znaki specjalne (ą, ę ,ó, itd.) będą teraz poprawnie wyświetlane w publikacjach PDF 2D i PDF 3D.
 • Tekst w publikacjach PDF 2D (dokumentacja płaska) jest teraz możliwy do zaznaczenia i wyszukania.
 • Wprowadzono kilka poprawek, które w znacznym stopniu zmniejszyły rozmiar wygenerowanych plików PDF.
 • Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie zaimportowanych obrazów w niektórych formatach, w obszarze dokumentacji 2D.
 • Grube linie w obszarze dokumentacji 2D nie znikają już podczas powiększania/pomniejszania widoku.
 • Naprawiono problem z zaznaczeniem odpowiednich lic, gdy znajdowały się one bardzo blisko siebie.
 • Po najechaniu kursorem na węzeł wiązania, ograniczona geometria odniesienia w częściach jest teraz podświetlana.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę właściwości czcionki tekstu wymiaru, w niektórych starszych projektach.
 • Część wyeksportowana do formatu Parasolid jest teraz importowana w innych aplikacjach jako złożenie.
 • Naprawiono błąd, który powodował awarię oprogramowania podczas pracy z rysunkiem 2D, który zawierał określony typ pliku BMP.
 • Ściśle zintegrowane dodatki mogą ponownie renderować grafikę GDI.
 • Naprawiono błąd, który powodował błąd zapisu niektórych plików STEP.
 • Nowo utworzona geometria jest teraz widoczna, gdy odbicie na podłożu jest aktywne.
 • Naprawiono błąd, który występował podczas publikowania do PDF 3D niektórych modeli.
 • Naprawiono błąd API, który powodował problemy na licach.
 • Rozwiązano kilka przypadków „przezroczystych lic”.