SimWise for Alibre

SimWise for Alibre

SimWise to rodzina produktów, która wprowadzaja zaawansowaną symulację inżynieryjną dla użytkowników Alibre Design. Rodzina ta składa się z trzech produktów: SimWise Motion, SimWise FEA i SimWise 4D. Wszystkie produkty są  w pełni zintegrowane z Alibre Design poprzez zakładkę Moduły dodatkowe, która przenosi geometrię i ograniczenia zespołów do SimWise w sposób asocjatywny.

SimWise for Alibre

SimWise Motion tworzy projekt złożony z ruchomych części i symuluje ruch kinematyczny i dynamiczny mechanizmu, umożliwiając ocenę jego funkcjonalności. Dodawaj różne charakterystyki ruchu twojego modelu. SimWise Motion wspiera silniki, siłowniki, siłę grawitacji, realistyczny kontakt między elementami, sprężyny, tarcie pomiędzy elementami, tłumienie i możliwość zaimplementowania innych sił w razie potrzeby. SimWise Motion dostarcza dokładne oparte na fizyce dane inżynierskie związane z ruchem zespołu. Przeglądaj wyniki w postaci animacji, wykresów i graficznego przedstawienia wektorów, aby jeszcze lepiej zweryfikować poprawność działania mechanizmu.

SimWise 4D łączy Motion i FEA w jeden kompleksowy pakiet. Zapewnia wszystkie możliwości symulacyjne SimWise Motion i SimWise FEA, ale również umożliwia przeprowadzenie analizy naprężeń na ruchomym modelu dynamicznym, umożliwiając uchwycenie efektów dynamicznego obciążenia w modelu MES.