UWAGA! Problemy z aktualizacją Windows 10

Informujemy, że październikowa aktualizacja systemu Windows 10 powoduje poważne problemy w programie Alibre Design. Zalecamy aby nie instalować tej aktualizacji systemu Windows zanim ten problem nie zostanie rozwiązany. Dodatkowo wspomniana aktualizacja systemu Windows powoduje utratę danych u użytkowników podczas procesu aktualizacji i jest uważana za niestabilną. W odpowiedzi na problemy związane z utratą danych, Microsoft opóźnił wydanie tej aktualizacji. Data najbliższej aktualizacji systemu Windows jest nieznana.

Jak ta aktualizacja wpływa na Alibre Design (dane z raportów klientów):

  • menu wstążkowe w niektórych przestrzeniach roboczych ma problem z wczytaniem zawartości, co powoduje, że praca z użyciem menu wstążkowego jest niemożliwa;
  • wystąpiły problemy z eksploratorem plików – przy próbie skorzystania z funkcji “Zapisz” i “Otwórz” pojawił się błąd systemu;

Kroki jakie podjęło Alibre aby przeciwdziałać temu problemowi

Obecnie Alibre bada pojawiające się błędy w Alibre Design, zgłosiło problemy do firmy Microsoft i liczy na jej szybką reakcję. Jak tylko problem zostanie usunięty użytkownicy zostaną powiadomieni o dostępności aktualizacji Alibre Design.