Zapowiedź Alibre Design 2020 (v21)

Gwint2 Alibre Design

 

Alibre LLC, producent Alibre Design wielokrotnie czynnie konsultował się z użytkownikami swojego oprogramowania wychodząc z założenia, że to właśnie użytkownicy mają największe doświadczenie oraz najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne w codziennej pracy z programem. Producent w swoim działaniu potwierdza, że opinia klienta jest najważniejsza.

Wraz z wydaniem Alibre Design 2019, przedstawiciele Alibre LLC zwiększyli swoją aktywność na forum, co pozwoliło zacieśnić współpracę z klientami. Forum Alibre stało się aktywnym polem zarówno do bezpośredniego kontaktu jak również do dyskusji na temat przyszłego rozwoju Alibre i powstaniu nowych funkcjonalności. W wyniku wielogodzinnych wymian doświadczeń, zebraniu opinii, zgłoszeń dotyczących konkretnych case study, zespół Alibre stworzył listę rozwiązań, a następnie rozpoczął pracę nad nimi równocześnie zapraszając użytkowników do współdziałania. Warto podkreślić, że producent dał swoim klientom realny wpływ na efekt swoich działań.

Wszystkie opisane poniżej nowości, które zostaną wydane w najbliższym czasie, opisane są na forum, na którym można zgłaszać także swoje uwagi i sugestie.

 

www.alibreforum.com

 

Wizualizacja gwintów

Od dłuższego czasu klienci zgłaszali brak oznaczenia gwintów na modelu 3D. Wraz z wprowadzeniem nowego silnika renderującego opartego na technologii HOOPS jest to teraz możliwe. Przykład zastosowania tej opcji znajduje się poniżej:

 

Gwint1 Alibre Design

 

Gwint2 Alibre Design

Relacje

Użytkowników zgłaszało zapotrzebowanie na rozwinięcie możliwości z jakich można korzystać w module złożeń przy nadawaniu szybkich oraz precyzyjnych relacji. Przykład nowych relacji i ich zastosowania można zobaczyć na filmikach poniżej:

Przekładnia planetarna: https://player.vimeo.com/video/367037132

Ograniczenia w ruchu: https://youtu.be/lLI9MudNbEY

Nowe relacje:

Nowe relacje Alibre Design

 

Nowe okno dialogowe można przetestować na stronie:

https://xd.adobe.com/view/028d722f-9ed3-4ba6-6023-ca874d0ca7d5-74bc/?fullscreen

 

Nowe okno relacji Alibre Design

 

Każdy użytkownik ma możliwość oddania wyrażenia swojej opinii pod adresem:

https://www.alibreforum.com/forum/index.php?threads/constraint-dialog-proposal-v2-interactive-demo.21319/

 

Pełna biblioteka materiałów i rozbudowane właściwości

Alibre Design umożliwia tworzenie własnych materiałów, jednak producent planuje rozbudowę nie tylko listy materiałów, ale także parametrów fizycznych. Aby parametry miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, powstają one przy współpracy z http://www.matweb.com/

Lista proponowanych dodatkowych właściwości materiału znajduje się poniżej:

 • Nazwa
 • Opis
 • Źródło
 • Właściwości fizyczne
  • Gęstość
  • Twardość
  • Wytrzymałość na rozciąganie i Wydajność
  • współczynnik Poissona
  • Moduł ścinania
  • Wytrzymałość na ścinanie
 • Elektryczne
  • Rezystywność
 • Termiczny
  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej
  • Ciepło właściwe
 • Wygląd
  • Rozproszony kolor
  • Wartość przezroczystości
 • Kreskowanie (2D)
  • Wzór
  • Skala
  • Kąt
  • Rodzaj linii

Lista nie jest jeszcze skończona, więc mogą się jeszcze pojawić inne parametry potrzebne użytkownikom.

 

WizoGrid – bezpłatny dodatek już do pobrania

WizoGrid umożliwia odczytywanie i zapisywanie parametrów za pomocą funkcji umieszczonych w arkuszach kalkulacyjnych.

Okno z parametrami otwiera się bezpośrednio w programie, ale mamy wybór czy wszystkie parametry zapiszą się razem z plikiem Alibre w części i złożeniu, czy jako osobny plik *.xlsx

 

WizoGrid Alibre Design

 

Dodatek można pobrać tutaj

Instrukcję w formacie PDF z instrukcjami krok po kroku w języku angielskim można pobrać tutaj

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wizotools.com

Podsumowanie

To tylko niektóre z nowości, które są przygotowywane do wprowadzenia w Alibre Design w najbliższym czasie. O kolejnych nowościach poinformujemy wkrótce.