Nowości Alibre Design v21

Alibre 2020

Relacje w złożeniach

Nowy system relacji

Eksplorator projektów przedstawia typy wiązań, domyślne nazwy i dedykowaną ikonografię.

Relacje połączeń

Ograniczenie połączeń pozwala na ograniczenie za pomocą jednego wiązania – szybko i łatwo. Obsługuje także wiązania stożkowe.

Mechanizmy śrubowe

Nowe ograniczenie pozwala zdefiniować mechanizmy śrubowe.

Ujednolicone okno relacji

Wprowadzono ujednolicone, szybkie tworzenie wiązań, które zastępuje okna dialogowe “Szybkie relacje” i “Standardowe relacje”.

Koła zębate i koła pasowe

Nowe wiązania pozwalają zdefiniować przełożenie między 2 elementami przekładni. Można to zastosować do: większości zwykłych kół zębatych, przekładni ślimakowych i kół pasowych.

 

Ograniczenia relacji

Limity wiązań pozwalają definiować wartości minimalne i maksymalne dla wiązań, co zapewnia bardziej realistyczną symulację złożenia i mechanizmu.

Przekładnie liniowe

Nowa relacja pozwala symulować mechanizmy zębatkowe i zębnika, a także dowolny mechanizm przekładni liniowej.

Usprawnienia wizualne

Wizualizacja gwintów (premiera w wersji v22)

Ze względu na wystąpienie niewielkich niestabilności programu związanych z generowaniem gwintów, aby nie opóźniać premiery Alibre v21, nowość ta zostanie wprowadzona w wersji v22 za około 3,5 miesiąca, więcej informacji: link

Dla szybkiej identyfikacji w gwintowanych otworach i gwintach zewnętrznych można wyświetlić teksturę gwintu. Możliwe także do zastosowania w dokumentacji 2D.

Kolory powierzchni

Zmień kolor dowolnej powierzchni w modelu w celu lepszej identyfikacji elementów.

Usprawnienia Eksplorera

Pokaż / ukryj węzły eksploratora

Jest to dobry sposób na uproszczenie i oczyszczenie Eksploratora poprzez wybór elementów do pokazania lub ukrycia. Jeśli na drzewku projektu nigdy nie korzystasz np. z Płaszczyzn lub Linii – pozbądź się ich.

Nowa belka projektu

Wizualne poprawienie wyglądu belki projektu (dogbone). Aby ułatwić orientację, kiedy możliwe jest przemieszczenie belki, został zmieniony jej wygląd oraz zachowanie po najechaniu na nią myszką.

Zmień rozmiar Eksploratora

Wybierz jak duże lub małe powinny być ikony i tekst w różnych Eksploratorach, aby treści na monitorze były zawsze dobrze widoczne.

Okna pamiętają stan

Wiele informacji Eksploratora projektu i jego zawartości jest teraz zapamiętywanych między sesjami – rozmiar, rozwinięcia węzłów itp.

Styl drzewa eksploratora

Dostosuj wyświetlanie różnych elementów w eksploratorze, a także styl linii jako ciągłe lub punktowe.

Usprawnienia szkicowania oraz BOM

Przyciąganie tabel, szablonów i BOM

Dzięki nowym możliwościom przyciągania elementów możliwe będzie stworzenie idealnie wyrównanych szablonów, tabel i zestawień.

Dodatkowe właściwości części

Wprowadzono możliwość dodawania nowych właściwości pliku, które można użyć w niestandardowych polach rysunku dokumentacji oraz w zestawieniach.

Usprawnienia skryptów Alibre

Pełny dostęp do API za pośrednictwem AdvancedAPI

Adresy Alibre Script AdvancedAPI zapeniają zaawansowanym użytkownikom dostęp do pełnego interfejsu Alibre Design z poziomu skryptu Alibre za pomocą kodu C#. Zobacz plik PDF w folderze instalacyjnym / Program / Addons /AlibreScript /AdvancedAPI.PDF.

Obsługa niestandardowych właściwości pliku (nowość w v21)

Dodano wsparcie dla niestandardowych właściwości pliku. Nowe funkcje: Part.GetCustomProperty(), Part.SetCustomProperty(), Assembly.GetCustomProperty(), Assembly.SetCustomProperty().

Wsparcie dla nowych relacji

Dodano obsługę nowych relacji. Nowe funkcje: Assembly.AddGearConstraint(), Assembly.AddScrewConstraint(), Assembly.AddRackAndPinionConstraint(), Assenbly.AddFastenerConstraint(), Assembly.AddMateConstraint2(), Assembly.AddAlignConstraint2(), Assembly.AddAngleConstraint2().

Generowanie zrzutów ekranu

Part.SaveSnapshot() generuje teraz zdjęcie o zdefiniowanych wymiarach

Wstrzymaj i wznów aktualizację

Dodano Part.PauseUpdating() i Part.ResumeUpdating().

Generowanie plików KeyShot

Part.ExportBIP() i Assembly.ExportBIP() generuje teraz pliki KeyShot.

Elipsa i łuk eliptyczny

Dodano klasę elipsy I łuku eliptycznego

Sketch.Figures zawiera teraz elipsy i luki eliptyczne.

Dodano Sketch.AddEllipse() i Sketch.AddEllipticalArc().

Sketch.AddFigure() obsługuje teraz elipsy i łuki eliptyczne.

Sketch.AddConstraint() obsługuje teraz elipsy i łuki eliptyczne.

Sketch.CopyFrom() obsługuje teraz elipsy i łuki eliptyczne.

Osadzanie obrazów

Dodano możliwość osadzania obrazów w skryptach (Image to Python.py utility także)

Face.IsParallel() i Face.DistanceTo()

Face.IsParallel() i Face.DistanceTo() obsługują teraz lica części w złożeniu.

Wybieranie bezpośrednie części

Podczas korzystania z UtilityDialog lub OptionsDialog może teraz wybierać części bezpośrednio, bez konieczności korzystania z drzewa projektu. Uwaga – działa tylko w złożeniu, który uruchamia skrypt.

Domyślne foldery biblioteki skryptów

Dodano foldery, aby uporządkować domyślną bibliotekę skryptów.

Błąd zamykania szkicu

Szkic powinien zostać zamknięty podczas edytowania, nawet jeśli coś pójdzie nie tak.

Wektor prostopadły i normalny

Dodano TwoD.GetPerpendicularVector() i TwoD.NormalizeVector()

Pobieranie normalnej BSpline w danym punkcie

Dodano BSpline.GetNormalAt().

Part.Material

Part.Material jest teraz tekstem definiującym materiał części zamiast liczby rzeczywistej określającej gęstość. Pamiętaj, że ta zmiana nie jest kompatybilna wstecz.

Part.Density

Dodano Part.Density.

Zapytanie o domyślne właściwości części i złożenia

Dodano tekst właściwości do części:  Part.Comment, Part.CostCenter, Part.CreatedBy, Part.CreatedDate, Part.CreatingApplication, Part.DocumentNumber, Part.EngineeringApprovalDate, Part.EngineeringApprovedBy, Part.EstimatedCost, Part.Keywords, Part.LastAuthor, Part.LastUpdateDate, Part.ExtendedMaterialInformation, Part.ManufacturingApprovedBy, Part.ManufacturingApprovedDate, Part.ModifiedInformation, Part.Product, Part.ReceivedFrom, Part.Revision, Part.StockSize, Part.Supplier, Part.Title, Part.Vendor and Part.WebLink.

 

Dodano tekst właściwości do złożenia:  Assembly.Comment, Assembly.CostCenter, Assembly.CreatedBy, Assembly.CreatedDate, Assembly.CreatingApplication, Assembly.DocumentNumber, Assembly.EngineeringApprovalDate, Assembly.EngineeringApprovedBy, Assembly.EstimatedCost, Assembly.Keywords, Assembly.LastAuthor, Assembly.LastUpdateDate, Assembly.ExtendedMaterialInformation, Assembly.ManufacturingApprovedBy, Assembly.ManufacturingApprovedDate, Assembly.ModifiedInformation, Assembly.Product, Assembly.ReceivedFrom, Assembly.Revision, Assembly.StockSize, Assembly.Supplier, Assembly.Title, Assembly.Vendor and Assembly.WebLink.

Właściwości złożenia

Dodano Assembly.Density, Assembly.Material, Assembly.Description i Assembly.Number, aby dopasować właściwości części.

Sketch.AddConstraint()

Sketch.AddConstraint() teraz zwraca fałsz jeśli relacja nie może zostać dodana.

Usunięte błędy

Zapisywanie

Zapisywanie przez sieć

Usprawniono zapisywanie przez sieć, aby było bardziej niezawodne.

Naprawione błędy w modelowaniu części

Poprawiono narzędzia Wzoru i Lustra, aby były bardziej niezawodne

Ulepszono logikę tworzenia wzorów i kopii lustrzanych, aby była bardziej niezawodna w szerszej gamie zastosowań.

Typ szczeliny w narzędziu wyciągnięcia cienkościennego był czasami źle ustawiony

Edytowanie operacji wyciągnięcia cienkościennego wskazywało Typ szczeliny na ostatnio użyty , a nie faktycznie wykorzystany w operacji.

Faza wierzchołków na elementach wyciągniętych po przekrojach jest bardziej niezawodne

Podczas tworzenia fazowania wierzchołków na bryle wyciągniętej po przekrojach podgląd i rzeczywisty rezultat mogły się różnić. Algorytmy zostały poprawione, aby poprawnie obsługiwać większą liczbę przypadków.

Możliwość pomiarów geometrii toroidalnej została zwiększona

Pomiar promienia wewnętrznego na geometrii toroidalnej czasami mógł zwracać niewłaściwą wartość, jeśli jednostki części zostały wcześniej zmienione.

Okno dialogowe wyciągnięcia po przekrojach, w bardzo specyficznych przypadkach mogło ulec awarii

To był błąd GUI i został naprawiony.

Narzędzie ścianka w modelowaniu blach powodowało błąd

Narzędzie ścianka zawodziło wyświetlając błąd ACIS z pewną wartością długości w szczególnych przypadkach.

Narzędzie Boole’a czasami powodowało błąd

Błąd pojawiał się podczas wybierania geometrii ograniczających podczas edycji operacji Boole’a.

Naprawione błędy w szkicowaniu

Tworzenie łuku czasami mogło powodować awarię Alibre Design

Podczas korzystania z narzędzia Łuk okrągły – Początek, Koniec, Promień do połączenia łuku z górą prostokąta utworzonego za pomocą Prostokąta od środka o zdefiniowanej wielkości i niezdefiniowanej pozycji, Alibre czasami zawieszał się podczas wpisywania wartości promienia.

Długość szkiców łuku eliptycznego była czasem nieprawidłowa

Zmierzona długość jest teraz zawsze prawidłowa.

Narzędzie przesuń

Czasami użycie narzędzia przesuń w szkicu powodowało błąd i migotanie.

Naprawione błędy dokumentacji 2D

Wymiary kołowe i promieniowe w widokach przerywanych

Rozwiązano kilka istotnych problemów z wymiarami kołowymi i promieniowymi w widokach przerwanych lub pochodnych od tych widoków (na przykład widok szczegółu przerwanego widoku) dotyczących pozycjonowania i linii odniesienia.

Poprawiono „zachowanie” znacznika Osi symetrii

Tworzenie znaczników osi symetrii na niektórych geometriach mogło powodować nieoczekiwane i niespójne wyniki. Poprawiono to narzędzie.

Poprawiono „zachowanie” znacznika Osi symetrii w geometrii uzyskanej przez Wzór

Podczas początkowego tworzenia widoku czasami typ środka nie przestrzegał domyślnych opcji tworzenia widoku, co mogło skutkować utworzeniem nieprawidłowych stylów znaczników / linii w geometrii.

Znacząca poprawa szybkości wymiarowania niektórych geometrii na rysunkach 2D

Na rysunkach 2D dodanie wymiarów do geometrii zawierającej wiele podzielonych ścian mogło zająć wiele sekund. W tych przypadkach zastosowano algorytm buforowania, który znacznie przyspieszył wymiarowanie.

Obramowania Widoków szczegółowych na rysunkach 2D mogły nie odzwierciedlać szkiców w widoku

W rysunkach 2D dodanie szkicu do widoku szczegółowego mogło nie spowodować aktualizacji obramowania widoku szczegółowego.

Znacznik środkowy jest teraz prawidłowo utrzymywany po aktualizacji widoków

Kąty znacznika środkowego mogły zostać zresetowane do 0 stopni po aktualizacji widoków, jeśli znacznik nie był powiązany ze wzorem.

Eksportowanie niektórych formatów DWG i DXF może zmienić wartości dat

Daty, na przykład w BOM, mogły zostać niepoprawnie ustawione podczas eksportu DWG / DXF.

Eksport niektórych formatów DWG i DXF mogło powodować wyjątek, jeśli rysunek posiadał daty

Ten problem został rozwiązany.

Tworzenie rzutowania modelu mogło utworzyć pusty widok dla niektórych złożeń

Ten problem został rozwiązany.

Niektóre azjatyckie czcionki nie eksportowały się poprawnie

Znaki azjatyckie i rysunku 2D wyświetlały się jako puste kwadraty podczas eksportu do różnych formatów.

Nieangielskie znaki były pogrubione w plikach PDF

Nieangielskie znaki w opublikowanym pliku PDF były ciemniejsze i pogrubione w stosunku do pozostałego tekstu.

Wymiarowanie fazowania

W pewnych przypadkach wymiarowanie fazowań pokazywało niepoprawną wartość odległości.

Znikające linie podczas przybliżania

Podczas przybliżania i oddalania rysunku linie czasami znikały  gdy włączona była opcja grubości linii w czasie rzeczywistym.

Oznaczenia otworów ze wzoru/lustra

Oznaczenie otworów w rysunku 2D pokazywało niepoprawną liczbę otworów gdy było użyte narzędzie wzoru lub lustra.

Widoki przerywane widoków szczegółowych

Widok przerywany widoku szczegółowego był niepoprawny w widoku cieniowanym i roboczym.

Widoki cieniowane

Widoki cieniowane były renderowane przy użyciu „flat shading” w PDF 2D – teraz używane jest bardziej atrakcyjne cieniowanie.

Naprawione błędy Importu, Eksportu, Publikowania

Paczki Alibre zawierające operacje Boole’a mogły się czasami nie otworzyć

Ten problem został rozwiązany.

Zaimportowane pliki STEP mogły tworzyć części o nieoczekiwanych nazwach

Algorytmy STEP zostały zaktualizowane, aby naprawić ten błąd.

Zapisanie importowanego pliku STEP jako pliku rodzimego mogło spowodować zduplikowanie nazw

Gdy tak się działo, użytkownik musiał ręcznie zmienić nazwę każdej zduplikowanej nazwy. Ten problem jest teraz obsługiwany automatycznie.

 

Naprawione błędy graficzne

Błędy wyświetlania

Niektóre konkretne modele miały rzadką usterkę, która sprawiała, że model był przezroczysty w paski.

Kropka dziesiętna

Kropka dziesiętna jest czasami niewidoczna w tekście wymiaru.

Zmiana gładkości łuków

Ustawienia gładkości łuków nie wpływały na powierzchnie cylindryczne. Tylko ponowne ustawienie gładkości łuków mogło przebudować model. Teraz ustawienia łuków działają poprawnie.

 

Naprawione błędy w skryptach Alibre

Sys.Path

Naprawiono błąd, który powodował dodawanie sys.path przy każdym uruchomieniu skryptu.

Zamykanie złożeń i części

Naprawiono błąd, który powodował generowanie błędu przez CurrentAssembly ().Close() i CurrentPart ().Close().

Sketch3D.AddBspline

Sketch3D.AddBspline (Bspline3D Bspline) jest teraz bardziej dokładny. W poprzednich wersjach generowana była interpolowana krzywa, która mogła spowodować utratę wierności. Teraz krzywa jest dokładna.