Alibre – szkolenia online

szkolenie online alibre news

W trosce o Państwa bezpieczeństwo dotychczasowe szkolenia nabrały nowej formy! Chcemy być w stałym kontakcie i dlatego wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Zachęcamy do skorzystania z kursów online prowadzonych przez naszych instruktorów. Kursy te zostały stworzone tak, by w pełni umożliwić interakcje z prowadzącym. Szkolenia będą odbywały się na żywo, dzięki czemu na bieżąco będą mogli Państwo zadawać pytania prowadzącemu, a sam proces nauki będzie przyjemny i efektywny.

Szkolenia odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Odpowiedni link otrzymają Państwo przed planowanym szkoleniem online.

Podczas naszej akcji #zostanwdomu i naucz się programu przeprowadzimy kilka krótkich kursów z programów Alibre Design, KeyShot oraz BricsCAD.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać ze szkoleniami dotyczącymi Alibre Design:


Szkolenie Alibre CAM – optymalizacja operacji 2,5D oraz 3D.

Data: 6.05.2020   Godz.: 10:00 – 11:00
Prowadzący: Marek Orłowski
Cena: 150zł

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi AlibreCAM oraz generować bardziej optymalny kod NC? Sprawdź jakie tematy będą poruszane na naszym szkoleniu online „Alibre CAM – optymalizacja operacji 2,5D oraz 3D.”

Szkolenie Alibre CAM optymalizacja operacji 2,5D oraz 3D

W trakcie szkolenia omówione zostaną opcje służące optymalizacji obróbki 2,5D oraz 3D, a także dodatkowe funkcje usprawniających pracę w programie. Uczestnicy dowiedzą się także jak wydajnie korzystać z Regionów obróbki i tworzyć własne bazy operacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w AlibreCAM, ale chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dostępnych możliwości programu pomagających pracować łatwiej i szybciej, jednocześnie generując bardziej optymalny kod NC.

Aby uczestniczyć w szkoleniu wymagane jest posiadanie zainstalowanej wersji programu AlibreCAM. Wymagana jest także podstawowa znajomość obsługi komputera (systemu Windows). W trakcie szkolenia uczestnicy korzystają ze swoich własnych komputerów. W przypadku braku licencji można pobrać i zainstalować wersję DEMO.

Szkolenie będzie prowadzone na żywo dzięki czemu będzie możliwa interakcja z prowadzącym.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma indywidualny certyfikat odbycia szkolenia (w formie PDF).

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi mini-szkoleniami w ramach akcji #zostanwdomu

Przejdź do formularza rejestracji


Parametry globalne – jak zdefiniować oraz jak je wykorzystać w projektach

Data: 7.05.2020   Godz.: 10:00 – 11:00
Prowadzący: Maciej Zubek
Cena: 150zł

Jest to krótkie szkolenie on-line skierowane dla osób korzystających z Alibre Design w pracy codziennej, które poszukują sposobów na usprawnienie i przyspieszenie pracy w programie.

Poziom zaawansowany

Parametry globalne – jak zdefiniować oraz jak je wykorzystać w projektach

Kurs obejmuje zakres funkcjonalności Alibre Design Expert. Wymagane jest posiadanie programu właśnie w tej wersji. (Podczas samego szkolenia nie wymaga się posiadania włączonego programu przez uczestników – kurs będzie w formie pokazowej).

Na szkoleniu omówienie zostanie wbudowane narzędzie Parametrów globalnych Alibre Design Expert, do czego służy oraz jak je wykorzystać. Zostanie pokazany sposób definiowania parametrów globalnych, wykorzystanie parametrów globalnych do stworzenia konfigurowalnej części oraz jak wykorzystać parametry globalne do sterowania całym złożeniem. Dodatkowo, zostanie pokazany sposób na połączenie modułu Parametrów globalnych z modułem Alibre Script.

Kursant pozna możliwości narzędzia Parametrów globalnych Alibre Design Expert. Dzięki kursowi uczestnik będzie umiał definiować parametry globalne, tworzyć konfigurowalne części z użyciem parametrów globalnych. Osoba, która ukończy kurs będzie w stanie wykorzystać parametry globalne do stworzenia dowolnej konfiguracji złożenia.

Po zakończonym kursie, każdy z uczestników dostanie w formie elektronicznej modele oraz pliki wykorzystywane podczas szkolenia, w celu odtworzenia procedur własnoręcznie.

Szkolenie będzie prowadzone na żywo – będzie możliwa interakcja z prowadzącym.

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi naszymi mini-szkoleniami w ramach akcji #zostanwdomu

Przejdź do formularza rejestracji


Moduł Alibre Script

Data: 8.05.2020   Godz.: 10:00 – 13:00
Prowadzący: Arkadiusz Paściak
Cena: 450zł

Kurs skierowany jest dla osób, które mają opanowane umiejętności posługiwania się programem Alibre Design i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz usprawnić swoją pracę.

Kurs online – Moduł Alibre Script obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do języka Python
  • Tworzenie pętli operacji
  • Tworzenie przydatnych okien dialogowych
  • Utworzenie parametrycznych modeli 3D

Wymagany jest podstawowy sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z Alibre Design 2018 lub wersji nowszej oraz dostęp do Internetu.

Osoba po odbytym kursie będzie zaznajomiona z podstawową składnią języka Python oraz będzie potrafiła wykorzystywać podstawowe funkcje do tworzenia swoich własnych generatorów części oraz przydatnych okien dialogowych. Będzie także gotowa do rozwijania swoich umiejętności na bardziej zaawansowanych poziomach

Po odbytym szkoleniu kursant otrzyma certyfikat w formie elektronicznej.

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi naszymi mini-szkoleniami w ramach akcji #zostanwdomu

Przejdź do formularza rejestracji


Szkolenie AlibreCAM – toczenie, przegląd możliwości

Data: 13.05.2020   Godz.: 10:00 – 11:00
Prowadzący: Marek Orłowski
Cena: 150zł

Jeżeli chcesz poznać tajniki tworzenia operacji toczenia to szkolenie online „AlibreCAM – toczenie, przegląd możliwości” jest dla Ciebie!

Szkolenie AlibreCAM toczenie, przegląd możliwości

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie kroki wymagane do stworzenia operacji toczenia. Uczestnicy dowiedzą się jak w łatwy sposób przygotować detal, przygotówkę i przejść przez poszczególne operacje tokarskie.

Celem szkolenia jest nauczenie jak wykorzystać dostępne operacje do wygenerowania wymaganej obróbki tokarskiej.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających lub chcących rozpocząć pracę w środowisku AlibreCAM.

Aby uczestniczyć w szkoleniu wymagane jest posiadanie zainstalowanej wersji programu AlibreCAM-TURN. Wymagana jest także podstawowa znajomość obsługi komputera (systemu Windows). W trakcie szkolenia uczestnicy korzystają ze swoich własnych komputerów. W przypadku braku licencji można pobrać i zainstalować wersję DEMO.

Szkolenie będzie prowadzone na żywo dzięki czemu możliwa będzie interakcja z prowadzącym.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma indywidualny certyfikat odbycia szkolenia (w formie PDF).

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi naszymi mini-szkoleniami w ramach akcji #zostanwdomu

Przejdź do formularza rejestracji


BOM – Tworzenie, dostosowywanie i edycja.

Data: 19.05.2020   Godz.: 10:00 – 11:00
Prowadzący: Maciej Zubek

Cena: 150zł

Jest to kolejne, krótkie szkolenie on-line. Kurs skierowany jest dla osób korzystających z Alibre Design w pracy codziennej i nie tylko. Największy użytek z przekazanej wiedzy będą jednak miały osoby, które tworzą dokumentację techniczną, a w niej listy materiałowe – BOM.

Poziom podstawowy/zaawansowany

BOM Tworzenie, dostosowywanie i edycja.

Kurs obejmuje zakres funkcjonalności Alibre Design Professional. Wymagane jest posiadanie programu właśnie w tej wersji lub wersji Expert. (Podczas samego szkolenia nie wymaga się posiadania włączonego programu przez uczestników – kurs będzie w formie pokazowej).

Na szkoleniu zostanie omówione narzędzie tworzenia tabeli części. Pokazane zostaną sposoby automatycznego i manualnego tworzenia tabeli części na podstawie pliku złożenia. Kurs obejmuje również przekazanie wiedzy w temacie edycji tabeli części i dostosowania do własnych potrzeb. Poruszone zostaną również kwestie ograniczeń programu w zakresie omawianego tematu.

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników będzie potrafił przygotować tabelę części i dostosować ją do własnych potrzeb. Kursant posiądzie wiedzę na temat edycji tabeli części, będzie wiedział jak i do czego wykorzystać poszczególne opcje oraz czego się wystrzegać podczas tworzenia BOM.

Po zakończonym kursie, każdy z uczestników dostanie w formie elektronicznej modele oraz pliki wykorzystywane podczas szkolenia, w celu odtworzenia procedur własnoręcznie.

Szkolenie będzie prowadzone na żywo – będzie możliwa interakcja z prowadzącym.

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi naszymi mini-szkoleniami w ramach akcji #zostanwdomu

Przejdź do formularza rejestracji


Szkolenie AlibreCAM-NEST – Nesting

Data: 20.05.2020   Godz.: 10:00 – 11:00
Prowadzący: Marek Orłowski

Cena: 150zł

W trakcie szkolenia omówione zostaną opcje programu pozwalające prawidłowo zdefiniować wszystkie parametry arkusza wykorzystanego do przygotowania nestingu. Uczestnicy powiedzą się jak użycie poszczególnych parametrów wpływa na optymalizację rozkroju.

Szkolenie AlibreCAM NEST Nesting

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad tworzenia nestingu i wygenerowanie raportu. Na innym szkoleniu przedstawione zostaną m.in. możliwości tworzenia operacji cięcia i generowania kodu NC.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających lub chcących rozpocząć tworzenie własnych rozkrojów do obróbki.

Aby uczestniczyć w szkoleniu wymagane jest posiadanie zainstalowanej wersji programu AlibreCAM-NEST. Wymagana jest także podstawowa znajomość obsługi komputera (systemu Windows). W trakcie szkolenia uczestnicy korzystają ze swoich własnych komputerów. W przypadku braku licencji można pobrać i zainstalować wersję DEMO

Szkolenie będzie prowadzone na żywo – będzie możliwa interakcja z prowadzącym.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma indywidualny certyfikat odbycia szkolenia (w formie PDF).

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi naszymi mini-szkoleniami w ramach akcji #zostanwdomu

Przejdź do formularza rejestracji


Jak stworzyć: wykrojnik walcowy, napisy na powierzchniach walcowych, wzory na elementach walcowych.

Data: 26.05.2020   Godz.: 10:00 – 11:00
Prowadzący: Maciej Zubek

Cena: 150zł

Jest to krótkie szkolenie on-line skierowane do osób potrzebujących nietypowych rozwiązań, chcących wykorzystać program do maksimum.

Poziom zaawansowany

Jak stworzyć wykrojnik walcowy w Alibre Design

Kurs obejmuje zakres funkcjonalności Alibre Design Expert. Wymagane jest posiadanie programu własnie w tej wersji. (Podczas samego szkolenia nie wymaga się posiadania włączonego programu przez uczestników – kurs będzie w formie pokazowej).

Na szkoleniu zostanie omówione jak wykorzystać narzędzia Alibre Design w sposób niestandardowy i niecodzienny. Pokazany zostanie sposób na stworzenie napisów na powierzchniach walcowych, sposób na wykonanie różnego rodzaju wzorów na powierzchniach walcowych, czy też sposób na zamodelowanie wykrojnika walcowego.

Uczestnik tego szkolenia poszerzy wiedzę na temat narzędzi Alibre Design, jak również pozna niecodzienne sposoby na tworzenie niestandardowych części. Kursant będzie potrafił zamodelować napisy na powierzchniach walcowych, stworzyć wykrojnik walcowy oraz wszelkiego rodzaju wzory na takich powierzchniach.

Po zakończonym kursie, każdy z uczestników dostanie w formie modele oraz pliki elektronicznej wykorzystywane podczas szkolenia, w celu odtworzenia procedur własnoręcznie.

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi naszymi mini-szkoleniami w ramach akcji #zostanwdomu

Przejdź do formularza rejestracji


Zainteresowały Cię nasze szkolenia? Zapisz się!


    Dane kontaktowe