Nowości Alibre Design v22

Nowości Alibre Design v22

Z radością informujemy, że 14.10.2020r. została wydana nowa wersja Alibre Design!

A w niej wiele ciekawych nowości i usprawnień, które opisujemy poniżej.

Nowa wersja dostępna jest dla wszystkich użytkowników, którzy posiadali aktywną opiekę techniczną 12.10.2020r. lub później.

Zmiany wizualne

Tekstury gwintów

Dla szybkiej identyfikacji w gwintowanych otworach i gwintach zewnętrznych można wyświetlić teksturę gwintu. Możliwe także do zastosowania w dokumentacji 2D.

Dostępne w PRO i Expert.

Kolory powierzchni przenoszone do KeyShot

Od teraz kolory nadane w Alibre Design przenoszą się dynamicznie do wizualizacji w KeyShot.

Dostępne w Expert.

Nowe kursory

Aby praca w Alibre Design była jeszcze przyjemniejsza, zostały dodane nowe kursory, które jednoznacznie określają aktualne działanie.

Dostępne w Atom3D, PRO i Expert.

Zarządzanie danymi

Baza materiałowa + edytor

Została rozbudowana baza materiałowa aby można było korzystać z wszystkich właściwości fizycznych materiału. Dodatkowo można korzystać z kreatora materiałów i tworzyć własną bazę.

Dostępne w Atom3D, PRO i Expert.

Gwinty oparte o Excel

Baza gwintów została przebudowana do formatu, w którym można ją wygodnie edytować za pomocą programu Excel.

Dostępne w PRO i Expert.

Modelowanie i interakcja

Dynamiczna biblioteka części

Teraz możesz tworzyć własne bazy części i dzielić się nimi z innymi użytkownikami. Więcej informacji na filmie:

Dostępne w Expert.

Zdjęcia jako podkład do szkicowania

Od teraz można umieścić zdjęcie jako podkład do szkicowania zarówno w modelowaniu części jak i w złożeniu.

Dostępne w Atom3D, PRO i Expert.

Nawigacyjna kostka widoku

Aby ułatwić poruszanie się w przestrzeni roboczej wprowadzono interaktywną kostkę widoku.

Dostępne w Atom3D, PRO i Expert.

Poprawione przyciąganie myszki do obiektów

Aby ułatwić wybieranie i zaznaczanie elementów, wprowadzono opcję kontroli obszaru przyciągania do obiektu.

Dostępne w Atom3D, PRO i Expert.

W pełni sparametryzowane otwory

Wszystkie parametry w generatorze otworów są teraz sparametryzowane.

Dostępne w PRO i Expert.

Szkicowanie

Publikacja wielu arkuszy w jednym pliku PDF

Teraz przy publikowaniu dokumentacji do pliku PDF mamy możliwość wyboru wszystkich arkuszy, wybranych lub bieżącego.

Poprawa wydajności

Wsparcie wielu rdzeni w rzutowaniu rysunku 2D

Rzutowanie rysunku wymaga kilku kroków. Jeden z tych kroków był wielowątkowy. Nie w każdym przypadku ale ta zmiana może zapewnić znaczną poprawę szybkości działania programu. To zwiększenie płynności jest oparte na wielu czynnikach, w tym geometrii modelu, liczbie widoków itp.

Edytowanie szkicu w dużych złożeniach

Edycja szkiców części ulokowanej na głębokości kilku poziomów mogło spowodować pogorszenie wydajności. Teraz taki spadek wydajności już nie występuje.

Interfejs użytkownika

Lepsze rozmieszczenie okna wymiaru

Na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości pole wymiarów w trakcie wymiarowania umieszczone było pod kursorem, co mogło przeszkadzać w pewnych przypadkach. Pole wprowadzania wymiaru zostało przesunięte dalej od kursora.

Ulepszono dostosowanie do wysokich rozdzielczości ekranów

Na monitorach o wysokiej rozdzielczości ze współczynnikiem skalowania systemu Windows większym niż 100% wiele okien dialogowych produktu zawierało ikony, które były o wiele za małe. Dodatkowo kilka innych okien dialogowych nie dostosowywało się wysokiej rozdzielczości, co powodowało ich ucinanie. Oba te problemy zostały rozwiązane.

Nowe ikony

Niektóre ikony zostały przemodelowane, aby były bardziej przejrzyste i spójne wizualnie.

Okno dialogowe Kolor lica

Okno dialogowe Kolor lica zostało poprawione.

Okno dialogowe Tworzenia rzutowania modelu

Wprowadzono kilka kosmetycznych zmian w oknie dialogowym tworzenia rzutowania modelu w rysunku 2D.

Okno dialogowe Edytora równań

Zmieniono niektóre, domyślne ustawienia rozmiaru i zmodyfikowano sposób skalowania kolumny Nazwa z szerokością okna dialogowego, ogólnie zwiększając jej rozmiar.

Rozmiar interfejsu użytkownika Właściwości standardowych / niestandardowych

Obszary Właściwości standardowe i Właściwości niestandardowe są teraz zmieniane proporcjonalnie do rozmiaru okna dialogowego.

Opcja Odwróć w Wyciągnięciu/Wycięciu obrotowym

Dodano opcję odwróć kierunek w Wyciągnięciu/Wycięciu obrotowym oraz ich odpowiednikach cienkościennych.

Okno dialogowe Zapisz jako w złożeniu

Wprowadzono kilka kosmetycznych zmian.

Poprawione błędy

Ogromny tekst wymiaru w częściach zaimportowanych

Edycja części w złożeniu, który zawiera zaimportowany plik STP z różnymi jednostkami, powodowało wyświetlenie bardzo dużego lub małego tekstu wymiarowego.

Podświetlanie lic w 3D

Naprawiono problem z zaznaczeniem półprzezroczystej powierzchni w złożeniu.

Gładkość łuków

Czasami zmiana gładkości łuków nie wprowadzała zmian w modelu. Zostało to naprawione.

Operacje katalogowe i geometria importowana

Czasami szkice zapisane jako operacja katalogowa miały nieprawidłową skalę. Zostało to naprawione.

Kolizje w złożeniu

W niektórych modelach liczba wyświetlanych kolizji w złożeniu była nieprawidłowa.

Problem z pomiarami modeli uzyskanymi za pomocą Boole’a

Niektóre komponenty generowane za pomocą operacji Boole’a, powodowały nieoczekiwane zachowanie narzędzia pomiarowego.

Białe części wyświetlane jako niebieskie w widoku cieniowanym

Białe części mogły być wyświetlone jako niebieskie w widoku cieniowanym w rysunku 2D.

Kolor lic w rysunku 2D

Kolor lice nie był wyświetlany poprawnie w widoku cieniowanym po dodaniu nowych konfiguracji do złożeniu.

Problem przezroczystości

Czasami przezroczyste obiekty były widoczne za całkowicie nieprzezroczystymi obiektami w złożeniu.

Zawieszanie się narzędzia Import DXF

Alibre mogło się zawiesić podczas importowania pliku DXF w jednostkach „m/cm/in”.

Etykiety wieloliniowe w szablonach 2D

Tekst etykiety wielowierszowej nie wyświetlał się prawidłowo.

Linie odniesienia notatki

Linie odniesienia notatki w rysunku 2D zostały poprawione.

Rozmiar czcionki w rysunku 2D

Niektóre teksty z różnymi rozmiarami czcionek były nieprawidłowo interpretowane przez Hoops na rysunkach 2D.

Widoki cieniowane i konfiguracje

Ponowne wstawienie widoku cieniowanego z częściami z wieloma konfiguracjami czasami powodowało problemy.

Kreskowanie w widoku przerwanym

Kreskowanie znikało z widoku przerywanego na widoku cieniowanym w rysunku 2D i PDF.

Przesuwanie widoków i szerokości linii

Przesuwanie widoków czasami powodowało przesunięcie szerokości linii w innym kierunku.

Dynamiczny przekrój i kolor lic

Dynamiczny przekrój czasami pokazywał pustą bryłę.

Widok przekroju i gładkość łuków

Wstawienie widoku przekroju mogło zmniejszyć jakość gładkości łuków.

Zmiana nazwy nagłówka BOM usuwała dane

Zmiana nazwy wyświetlanego nagłówka w BOM dla niestandardowych właściwości usuwała wartości w tej kolumnie.

Zagięcie/rozgięcie Wyciągniętego zagięcia

Wyciągnięte zagięcie mogło zmienić wysokość po rozgięciu i ponownym zagięciu.

Zależności kołowe

Zaimplementowano wykrywanie zależności kołowych pomiędzy operacjami części, aby zapobiegać awariom.

Rysunki 2D

Linie środkowe otworów w szyku / odbiciu lustrzanym

Linie środkowe dla otworów wstawianych za pomocą szyku lub tworzonych poprzez odbicie lustrzane są teraz wyświetlane poprawnie.

Ostatnio użyty szablon BOM

Okno dialogowe BOM zapamiętuje teraz ostatnio użyty szablon.

Wsparcie dla czcionek

Więcej czcionek jest wspieranych w rysunku 2D.

Ostatnio użyte kreskowanie

Okno dialogowe kreskowania zapamiętuj ostatnio użyte ustawienia.

Rdzeń

ACIS, DCM, .NET

Kilka komponentów technologii rdzenia zostało zaktualizowanych do najnowszych wersji.

API/Script

Usprawniono Script AutoComplete

Wprowadzono kilka zmian w funkcji autouzupełniania skryptu.

Błąd kopiowania eliptycznego łuku

Kopia łuku eliptycznego zgodnego z ruchem wskazówek zegara była odwrócona w skrypcie Alibre. Zostało to naprawione.

Wsparcie dla obrazów w API

Naprawiono ściśle zintegrowany dodatek, który nie mógł używać obrazu BMP lub PNG w interfejsie DefineTexture w interfejsie IADCanvasDisplay.

Nowy Interfejs API dla rysowania w oknie graficznym

Dodano nowe API dla ściśle zintegrowanych dodatków do rysowania tekstu w oknie graficznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Alibre?
Pozostaw maila - skontaktujemy się z Tobą. Twój adres mailowy będzie użyty tylko do kontaktu w sprawie Alibre. Nie przekazujemy nikomu Twoich danych i nie będziemy Cię spamować.
Zapisując się do newslettera wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP IT Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem oraz że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.