1. Home
  2. Docs
  3. Złożenia
  4. Lista wszystkich części w złożeniu i wszystkich części w podzłożeniach

Lista wszystkich części w złożeniu i wszystkich części w podzłożeniach

Tworzy listę wszystkich części w złożeniu i wszystkich części w podzłożeniach.

*Należy dokonać edycji linii 10 skryptu w celu odzwierciedlenia ścieżki dostępu do katalogu głównego złożenia i jego nazwy.

 

# list all the parts in an assembly and it's sub-assemblies

def ListPartsinAssembly(Assem):

  for P in Assem.Parts:
    print '%s in %s' % (P, Assem)

  for SA in Assem.SubAssemblies:
    ListPartsinAssembly(SA)

# top-level assembly, replace with your own path
Assem = Assembly(r'C:\Users\<username>\Downloads\ASM', 'Main ASM.AD_ASM')
ListPartsinAssembly(Assem)
Assem.Close()