1. Home
  2. Docs
  3. Geometria odniesienia
  4. Domyślna geometria odniesienia

Domyślna geometria odniesienia

Pokazuje lepszy sposób dostępu odnoszenia się do geometrii. Uzyskiwanie dostępu poprzez wykorzystywanie nazw geometrii nie jest zalecane, ponieważ mogą się one zmieniać zależnie od języka systemu operacyjnego użytkownika i od tego, czy zmieniano nazwę geometrii odniesienia.

 

# create a new part
P = Part("Test")

# access reference geometry
print P.XYPlane
print P.YZPlane
print P.ZXPlane
print P.XAxis
print P.YAxis
print P.ZAxis
print P.Origin