1. Home
  2. Docs
  3. Geometria odniesienia
  4. Geometria odniesienia

Geometria odniesienia

 

Krótki przykład pokazujący jak tworzyć płaszczyzny, osie i punkty odniesienia.

 

# demonstrates creating reference geometry

# create a new part and get the xy plane
MyPart = Part('My Part')
XYPlane = MyPart.GetPlane('Płaszczyzna XY')

# create planes 100mm above and below the xy plane
TopPlane = MyPart.AddPlane('Top Plane', XYPlane, 100.0)
BottomPlane = MyPart.AddPlane('Bottom Plane', XYPlane, -100.0)

# add reference points to bottom plane
Ref1 = MyPart.AddPoint('Ref 1', 50.0, 50.0, -100.0)
Ref2 = MyPart.AddPoint('Ref 2', 50.0, -50.0, -100.0)
Ref3 = MyPart.AddPoint('Ref 3', -50.0, -50.0, -100.0)
Ref4 = MyPart.AddPoint('Ref 4', -50.0, 50.0, -100.0)

# add reference axes from points on bottom plane to center of top plane
Axis1 = MyPart.AddAxis('Axis 1', [50.0, 50.0, -100.0], [0.0, 0.0, 100.0])
Axis2 = MyPart.AddAxis('Axis 2', [50.0, -50.0, -100.0], [0.0, 0.0, 100.0])
Axis3 = MyPart.AddAxis('Axis 3', [-50.0, -50.0, -100.0], [0.0, 0.0, 100.0])
Axis4 = MyPart.AddAxis('Axis 4', [-50.0, 50.0, -100.0], [0.0, 0.0, 100.0])