1. Home
 2. Docs
 3. Importowanie skryptów
 4. Importowanie punktów z pliku CSV, obrócenie ich i połączenie w polilinię

Importowanie punktów z pliku CSV, obrócenie ich i połączenie w polilinię

 

 

Skrypt ten zanim zacznie działać wymaga modyfikacji. Należy zamienić plik CSV i katalog na swój własny. Skrypt zakłada, że jednostki są w milimetrach. Jeżeli obszar roboczy jest ustawiony na inną jednostkę, zaimportowany szkic może być również pojawić się przeskalowany.

Co robi ten skrypt:

 • Otwiera plik CSV w formacie (x, y bez nagłówków)
 • 00
  04
  35
  60
  00
 • Obraca punkty o zdefiniowaną wartość wokół punktu obrotu:
  # configuration
  angle = 45
  rotationpoint = [15.0, 0.0]
  # file to import, replace with your own example
  csvfile = r’C:\temp\sample.csv’
 • Tworzy nową część oraz nowy szkic z polilinią przez obrócone punkty szkicu

 

 

# imports a set of 2D points from a csv file, rotates them and then
# adds them to a 2D sketch with lines connecting the points

# specify which libraries we are going to use
import csv
import math

# configuration
angle = 45
rotationpoint = [15.0, 0.0]
# file to import, replace with your own example
csvfile = r'C:\temp\sample.csv'

# rotates a point around another point
# passed is the angle, the point to rotate and the origin of the rotation
# copied from http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=975315&p=8618044#post8618044
def rotate2d(degrees,point,origin):
 x = point[0] - origin[0]
 yorz = point[1] - origin[1]
 newx = (x*math.cos(math.radians(degrees))) - (yorz*math.sin(math.radians(degrees)))
 newyorz = (x*math.sin(math.radians(degrees))) + (yorz*math.cos(math.radians(degrees)))
 newx += origin[0]
 newyorz += origin[1]
 return newx,newyorz

# list of points, empty for now
# points will be stored as [x1,y1, x2,y2, ... ,xn,yn]
points = []

# open csv file
f = open(csvfile)

# create csv reader and read in lines
reader = csv.reader(f)
for row in reader:
 # column 0 contains x, column 1 contains y
 x = float(row[0])
 y = float(row[1])

# rotate point and add to list of points
points.extend(rotate2d(angle, [x, y], rotationpoint))

# finished with csv file
f.close()

# show number of points found
print 'Found %d points' % (len(points) / 2)

# create part
MyPart = Part('My Part')
# add sketch on XY plane
PointSketch = MyPart.AddSketch('Point Sketch', MyPart.GetPlane('Płaszczyzna XY'))
# add points with lines connecting them
PointSketch.AddLines(points, False)