1. Home
  2. Docs
  3. Operacje
  4. Blokowanie, odblokowywanie i usuwanie operacji

Blokowanie, odblokowywanie i usuwanie operacji

Pokazuje jak sterować blokowaniem, odblokowywaniem i usuwaniem operacji oraz szkiców. Może być użyte w kombinacji z dodawaniem, zablokowywaniem i odblokowywaniem konfiguracji.

 

# create a part
P = Part('Example Part')

# create a cube
CubeSketch = P.AddSketch('CubeProfile', P.GetPlane('Płaszczyzna XY'))
CubeSketch.AddRectangle(0, 0, 10, 10, False)
CubeFeature = P.AddExtrudeBoss('Cube', CubeSketch, 10, True)

# cut a hole in the cube
HoleSketch = P.AddSketch('HoleProfile', P.GetPlane('Płaszczyzna XY'))
HoleSketch.AddRectangle(2, 2, 8, 8, False)
HoleFeature = P.AddExtrudeCut('Hole', HoleSketch, 10, True)

# suppress the cube using the name of the feature
P.SuppressFeature('Cube')
# unsuppress the cube using the feature object
P.UnsuppressFeature(CubeFeature)

# remove the hole using the name of the feature
P.RemoveFeature('Hole')
# remove the hole sketch using the sketch object
P.RemoveSketch(HoleSketch)