1. Home
  2. Docs
  3. Operacje
  4. Wyciągnięcie przez profile po krzywej prowadzącej

Wyciągnięcie przez profile po krzywej prowadzącej

 

Przykład wyciągnięcia po profilach przez krzywą prowadzącą. Może być z łatwością rozszerzony do używania wielu krzywych.

 

# create part
P = Part('foo')

# create sketch for bottom of loft
Bottom = P.AddSketch('Bottom', P.GetPlane('Płaszczyzna XY'))
Bottom.AddRectangle(0, 0, 10, 10, False)

# create sketch for top of loft
TopPlane = P.AddPlane('Top Plane', P.GetPlane('Płaszczyzna XY'), 30)
Top = P.AddSketch('Top', TopPlane)
Top.AddRectangle(0, 0, 50, 50, False)

# create guide curve
Guide = P.Add3DSketch('Guide')
Guide.AddBspline([10,10,0, 20,20,5, 45,45,15, 50,50,30])

# create loft using guide curve

P.AddLoftBoss('Loft Test', [Bottom, Top], [Guide], GuideCurveTypes.Global, True, False,
False, False)