Nowości Alibre Design 2018.1

Nowe produkty

Alibre Atom3D

Alibre Atom3D jest nowym produktem skierowanym do entuzjastów i konsumentów. Jest on podobny do dawnej wersji Alibre Design Personal lecz posiada inny zestaw operacji i funkcji.

 

 

Skrypty Alibre

Dostępne w Alibre Design Professional and Expert, Skrypty Alibre są w pełni zintegrowane z Alibre i bazują na języku Python. Za pomocą skryptów można generować niemal wszystko co umożliwia API Alibre Design, bez dodatkowych kosztów związanych z implementacją kodu.

Skryty są szczególnie przydatne do automatyzacji powtarzalnych czynności, lub automatycznego stworzenia wielu podobnych elementów. Bazę przykładów można znaleźć tutaj.

Skrypty Alibre

 

Usunięte elementy

W tej wersji musieliśmy usunąć dwa komponenty, które były oparte na tej samej bibliotece dostarczanej przez firmę zewnętrzną. Naszym zdaniem nie było to dobrym długoterminowym rozwiązaniem, ponieważ nie jest już rozwijana przez dostawcę biblioteki. Komponentami tymi są:

Analiza druku 3D
Dodatek analizujący model pod względem możliwości wydruku na konkretnej drukarce 3D został wyłączony. Na ten moment nie mamy planów aby zamienić ten dodatek na inny odpowiednik.

Wsparcie dla importu STL
Możliwość importu, podglądu lub użycia plików  (OBJ/STL/itd) została usunięta z oprogramowania. Planujemy zastąpić ten dodatek najlepszym możliwym rozwiązaniem, lecz w tym momencie jesteśmy na etapie analizy poszczególnych możliwości technologicznych.

Nie mamy określonej daty wprowadzenia wsparcia dla importu STL, ale przy analizie kierujemy się poniższymi wymaganiami:

 • Znacznie więcej narzędzi do importu i konwersji plików STL
 • Wytyczne użytkowników, aby stworzyć narzędzie które nie tylko zastąpi funkcjonalnie ale zwiększy wydajność pracy
 • Inne dostępne możliwości pracy z siatkami, które mogą zainteresować użytkowników.

 

Interfejs użytkownika

Przycisk „Otwórz” w Oknie głównym

 • Na życzenie użytkowników przycisk „Otwórz” został przesunięty na lewą stronę.

 

Pasek szybkiego dostępu

 • Do górnego paska szybkiego dostępu zostało dodane obracanie widokiem w lewo i w prawo.

 

Resetuj widok

 • Przycisk Reset widoku, a dokładnie Ustawienie do płaszczyzny szkicu został powiększony i przesunięty bliżej lewej strony wstążki, aby był wygodniejszy w użyciu.

 

Zmiana nazwy narzędzi

 • Kilka narzędzi ma zmienioną lub uproszczoną nazwę.

 

Okno dialogowe wstawiania Osi oraz Punktów

 • Okno dialogowe wstawiania Osi oraz Punktów jest teraz prawidłowo wyświetlane na monitorach z wysoką rozdzielczością.

 

Usunięte błędy

 • Brak możliwości utworzenia gwintu zewnętrznego, gdy powierzchnia zewnętrzna walca zawierała jakiekolwiek dodatkowe elementy
 • Występujący w niektórych przypadkach błąd: “Attempt to access index __; valid range is 0..__” when editing or creating Notes after a Windows update.
 • Zdeformowane szkice tworzone bezpośrednio przez API bywały
 • Błąd wyświetlania szkicu na obrzeżach podczas wychodzenia ze szkicu
 • Błąd modułu blach podczas konwersji elementów stożkowych
 • Błąd tworzenia rozwinięć w niektórych przypadkach
 • Orientacja obszaru roboczego nie jest przestrzegana podczas wyświetlania widoku rozwiniętego
 • Błąd „Object Ref Error” podczas regenerowania starszych części z blachy
 • Naprawiono błąd “Unable to create bend law when adjacent flanges are coplanar”