Nowości Alibre Design 2018.2

Alibre logo 2018.2

Nowości Alibre Design 2018.2

 

Krytyczne aktualizacje
Naprawy błędów związanych z jesienną aktualizacją Windows 10
 

 • Jesienna aktualizacja Windows 10 zawiera błąd Application.VisualStyleState, który powoduje nieprawidłowe działanie wstążki kiedy wyświetlona jest sekcja: Plik>Otwórz, Plik>Wczytaj lub Plik>Zapisz. Błąd został przedstawiony bezpośrednio do Microsoft. W związku z tym planowane są poprawki w kolejnych aktualizacjach Windows, niestety nie znamy jeszcze ich dokładnej daty.
 • W celu ominięcia problemu wprowadzone zostały zmiany skutkujące wyłączeniem „szklanego” wyglądu okna Windows Vista.
 • W przypadku instalacji jesiennej aktualizacji Windows 10 bez aktualizacji Alibre do wersji 2018.2 program nie będzie działał poprawnie.

 

 

Alibre Atom3D

Nowe narzędzia

 • Dodane zostały Wyciągnięcie po spirali oraz Wycięcie po spirali.

Alibre Design

Import/Export

 • Wspierane są pliki DWG oraz DXF w wersji 2018.

KeyShot 8.x for Alibre

 • KeyShot 8 for Alibre jest już dostępny.

 

Naprawione błędy 

 • Błąd uniemożliwiający edycję zewnętrznych gwintów..2 Błąd powodujący nakładanie się pól wprowadzających w menu edycji stylów wymiarowania w rysunkach 2D, kiedy opcja pasowanie jest wybrana.
 • Błąd powodujący wyjątek podczas pierwszego uruchomienia nakładki Script, jeśli wstążka jest wyłączona.
 • Błąd podczas exportu rysunków 2D do DXF powodujący problemy z linią środkową.
 • Błąd dodatków pojawiający się w przypadku wyłączenia wstążek.
 • Błąd występujący podczas nadpisywania wartości wymiaru w menu edycji w rysunkach 2D, który powodował nadpisanie również stylu.
 • Błąd kursora pojawiający się podczas zmiany schematu kolorów.
 • Błąd powodujący problemy z dodawaniem nowych widoków w rysunkach 2D, kiedy jednostki podstawowe ustawione są jako stopy i cale
 • Kilka błędów Alibre Script

 

Aktualizacje Alibre Script

 • Dodano opcje Znajdź/Zamień
 • Dodano obsługę SQLite 3.
 • Dodano wsparcie dla Pokaż/Ukryj płaszczyzny, osie, punkty.
 • Naprawiono błąd pojawiający się podczas zamykania okien dialogowych Windows.
 • Dodano możliwość aktywacji konfiguracji części i podzłożeń wewnątrz złożenia.
 • Naprawiono błąd wyboru.
 • Naprawiono błąd brakujących bibliotek Python.
 • Dodano Sketch.ToXml(), Sketch.FromXml(), Sketch.SavetoXml() oraz Sketch.LoadXml().
 • Dodano Sketch3D.ToXml(), Sketch3D.FromXml(), Sketch3D.SavetoXml() i Sketch3D.LoadXml().
 • Okna dialogowe oparte na skryptach posiadają teraz system umożliwiający lepsze dopasowanie podpowiedzi.
 • Okno dialogowe skryptów podświetla teraz edytowany skrypt.
 • Dodano przycisk do usuwania zapisanych danych użytkownika
 • B-spline tworzony w dokumentacji 2D jest teraz zapisywany jako obiekt B-spline
 • Dodano opcję GetPoint() do obiektów B-spline, co pozwala obliczenie B-spline  w dowolnym punkcie.
 • Dodano Length oraz SubDivide() w B-spline w dokumentacji 2D.
 • Dodano Length, Subdivide() oraz SubdivideGetNormals() w B-spline 3D.
 • Dodano GetPointAt() w B-spline 2D.
 • Dodano GetPointAt() i GetNormalAt() w B-spline 3D.
 • Najechanie kursorem na skrypt ukazuje ścieżkę i nazwę pliku skryptu.
 • Dodano Polyline3D, CircularArc3D, Line3D, PolylinePoint3D.
 • Dodano Szkic 3D dla sprawdzenia części szkicu 3D.
 • Dodano konstrukcyjną polilinię.
 • Dodano wsparcie dla skryptów wprowadzanych przez konsolę.
 • Dodano wsparcie dla uruchamiania wybranych skryptów przez konsolę.
 • Dodano Sketch.GetSurface do pobierania płaszczyzn lub lic, na których tworzone były szkice.
 • Okna dialogowe pozwalają na wybór wielu lic, krawędzi, wierzchołków, punktów, płaszczyzn, osi i szkiców.
 • Dodano menu kontekstowe do karty skryptów.
 • AlibreScriptVersion zostało zmienione na liczbę całkowitą.
 • Dodano automatyczne wcięcie w edytorze.
 • Dodano opcje tab i spacji.
 • Konsola wyświetla teraz build Alibre Script.
 • Dodano Part.ExportRotatedSTL().
 • Dodano możliwe do zmiany komunikaty zwrotne do okna dialogowego options.
 • Dodano możliwość włączania i wyświetlania treści wejściowej.
 • Dodano komunikaty zwrotne do okna dialogowego utility oraz options co umożliwia ustawienie interfejsu użytkownika po stworzeniu okna dialogowego.
 • Dodano przykład skryptu eksportującego obróconego pliku STL do druku 3D.
 • Dodano Part.GetUserData() i Part.SetUserData() w celu zapisywania danych użytkownika w plikach części.
 • Dodano Assembly.GetUserData() and Assembly.SetUserData() w celu zapisywania danych użytkownika w plikach złożenia.
 • Opcja uzupełniania kodu wyświetla teraz dane wyliczeniowe.
 • Dodano brakujące klasy w uzupełnianiu kodu.
 • Naprawiono błąd, przez który oparte na skryptach okna dialogowe nie zawsze były nad oknem Alibre Design.
 • Naprawiono błąd powodujący zanieczyszczenie środowiska Python pomiędzy sesjami część/złożenie, podczas używana jest klasa Windows.
 • Dodano Part.SaveSnapshot() i Assembly.SaveSnapshot() do zapisywania obrazów części i złożeń.
 • Od teraz zapytania systemu Windows wykonują odświeżenie miniatur przez zapisaniem miniatury części lub zespołu.(??)
 • Dodano Part.GetFeature()
 • Dodano Feature.SetColor(r, g, b)
 • Dodano Part.Select() do wyboru krawędzi i lic.
 • Dodano import i eksport do formatów IGES i SAT.
 • Dodano opcję eksportu dla złożeń.
 • Dodano przykład eksportu części w skryptach.
 • Dodano przykład kopiowania pliku w skryptach.
 • Dodano Part.Selections oraz Assembly.Selections do wybrania zaznaczenia.
 • Dodano możliwość wyłączania zapisu skryptów w plikach części i złożeń.
 • Dodano opcję zmiany i ustawienia domyślnego schematu.
 • Dodano export BIP części i złożeń.

  

Usprawnienia w opcjach

 • Ostatnio użyta opcja export jest teraz zapamiętywana pomiędzy sesjami.
 • Nowe interfejsy ukrywania geometrii odniesienia takich jak płaszczyzny, osie i punkty.
 • Komputer użytkownika jest teraz identyfikowany po nazwie użytkownika, co jest pomocne w przypadku problemów z przy zwalnianiu licencji w razie awarii komputera.
 • Poprawiono działanie menu kontekstowego w rysunkach 2D.
 • Poprawiono działanie opcji publikacji do PDF.
 • Przywracanie paczek z plikami automatycznie pokazuje domyślny folder, który został użyty podczas wcześniejszego wyboru.