Nowości Alibre Design v22 SP1

Nowości i poprawki wprowadzone w Alibre Design v22 SP1

 • Edytor materiałów akceptuje teraz przecinek jako separator dziesiętny.
 • Wartości gęstości, które nie są liczbami całkowitymi, mogły dawać nieprawidłowe wartości masy – zostało to naprawione.
 • Naprawiono problem z błędnie podawaną masą złożenia.
 • Nazwa materiału części, która była edytowana w złożeniu, pojawiała się we wszystkich innych częściach w złożeniu – problem został rozwiązany.
 • Naprawiono również kilka problemów z edytorem materiałów związanych z importowaniem materiałów niestandardowych z części starszych wersji Alibre.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że rysunek nie aktualizował nazwy materiału po otwarciu w systemie, jeśli nie było materiału w bibliotece.
 • Materiał złożenia ustawiony na domyślny „Aluminium-kute na gorąco”, wpływał na Rysunki – zostało to naprawione.
 • Narzędzie Kalibracja w Podkładzie jest teraz bardziej precyzyjne.
 • Naprawiono problemy wyświetlania w narzędziach do edycji szkiców 2D i widoku, gdy dodatek AlibreCAM był aktywny.
 • Naprawiono wyjątek, który pojawiał się podczas zapisywania części zawierającej szyk elementów liniowych bez wystąpień szyku.
 • Naprawiono niektóre problemy z automatyczną aktualizacją.
 • Naprawiono nieoczekiwane ostrzeżenie o brakującej definicji gwintu podczas otwierania okna dialogowego Otwór w pewnych okolicznościach.
 • W niektórych przypadkach funkcja Ścianka w konstrukcji blachowej kończyła się niepowodzeniem – zostało to naprawione.
 • Naprawiono zawieszanie się Alibre podczas tworzenia rozwinięcia dla wyciągniętego zagięcia.
Chcesz dowiedzieć się więcej o Alibre?
Pozostaw maila - skontaktujemy się z Tobą. Twój adres mailowy będzie użyty tylko do kontaktu w sprawie Alibre. Nie przekazujemy nikomu Twoich danych i nie będziemy Cię spamować.
Zapisując się do newslettera wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP IT Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem oraz że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.