Nowości Alibre Design v22 SP1

Alibre logo v22 SP1

Nowości i poprawki wprowadzone w Alibre Design v22 SP1

 • Edytor materiałów akceptuje teraz przecinek jako separator dziesiętny.
 • Wartości gęstości, które nie są liczbami całkowitymi, mogły dawać nieprawidłowe wartości masy – zostało to naprawione.
 • Naprawiono problem z błędnie podawaną masą złożenia.
 • Nazwa materiału części, która była edytowana w złożeniu, pojawiała się we wszystkich innych częściach w złożeniu – problem został rozwiązany.
 • Naprawiono również kilka problemów z edytorem materiałów związanych z importowaniem materiałów niestandardowych z części starszych wersji Alibre.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że rysunek nie aktualizował nazwy materiału po otwarciu w systemie, jeśli nie było materiału w bibliotece.
 • Materiał złożenia ustawiony na domyślny „Aluminium-kute na gorąco”, wpływał na Rysunki – zostało to naprawione.
 • Narzędzie Kalibracja w Podkładzie jest teraz bardziej precyzyjne.
 • Naprawiono problemy wyświetlania w narzędziach do edycji szkiców 2D i widoku, gdy dodatek AlibreCAM był aktywny.
 • Naprawiono wyjątek, który pojawiał się podczas zapisywania części zawierającej szyk elementów liniowych bez wystąpień szyku.
 • Naprawiono niektóre problemy z automatyczną aktualizacją.
 • Naprawiono nieoczekiwane ostrzeżenie o brakującej definicji gwintu podczas otwierania okna dialogowego Otwór w pewnych okolicznościach.
 • W niektórych przypadkach funkcja Ścianka w konstrukcji blachowej kończyła się niepowodzeniem – zostało to naprawione.
 • Naprawiono zawieszanie się Alibre podczas tworzenia rozwinięcia dla wyciągniętego zagięcia.