Ulepszenia w Alibre Design v22 SP2

Zmiany i ulepszenia związane z obsługą Właściwości materiału w Alibre Design v22 SP2 

 

Tło

Alibre Design mamy dwa miejsca, w których można określić specyfikację materiału projektowanej części, a mianowicie okna dialogowe: Właściwości projektu-> Dane części oraz Właściwości pliku-> Materiał. 

W poprzednich wersjach użytkownik mógł wprowadzić różną wartość materiału w wyżej wymienionych lokalizacjach lub alternatywnie wybrać synchronizację wartości materiału w tych dwóch lokalizacjach. 

Należy wiedzieć, że wartość właściwości materiału wyświetlana na rysunkach 2D i BOM pochodzi z wartości materiału określonej w oknie Właściwości pliku-> Dane części. 

Przechodząc do Alibre Design v22 uznano, że dla zachowania większego sensu, część powinna mieć przypisany tylko jeden materiał, zatem v22 wprowadzono następujące zmiany: 

 • Użytkownik może wybrać materiał części tylko z Biblioteki materiałów, która jest nowością w wersji v22. Ten sam materiał zostanie wyświetlony w obu oknach dialogowych Właściwości pliku-> Dane części i Właściwości pliku-> Materiał 
 • W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, użytkownik nie może zmienić wartości właściwości materiału wewnątrz: Właściwości pliku-> Dane części. To pole zostało ustawione jako tylko do odczytu. 
 • Usunięto możliwość określenia „Niestandardowej gęstości” (bez dokonania jawnego wyboru materiału) 
 • Nowo utworzona część zostanie domyślnie przypisana do materiału „Aluminium – kute na gorąco 
 • Części zapisane Alibre Design przed wersją v22, które nie zostały wyraźnie przypisane do materiału, będą automatycznie przypisywane jako „Aluminium – kute na gorąco 
 • Całkowicie usunięto możliwość określenia właściwości materiału dla Złożenia 

 

Zmiany / ulepszenia w Alibre v22-SP2 

Niektóre zmiany wprowadzone w poprzedniej wersji okazały się problematyczne dla wielu użytkowników. Aby rozwiązać ten problem, w Alibre Design v22 SP2 wprowadzono następujące zmiany: 

 1. Przywrócono możliwość określenia wartości „Gęstości niestandardowej” bez konieczności jawnego wybierania materiału. Zobacz zrzut ekranu poniżej:
  Ulepszenia w Alibre v22 SP2 rys.2

Podczas, gdy pole wyboru „Niestandardowe” jest zaznaczone, użytkownik może wprowadzić wartość gęstości, która ma być używana w obliczeniach Właściwości fizycznych. Materiał pozostanie nieprzypisany, jak pokazano na zrzucie ekranu. 

 

 1. Możliwość edycji właściwości materiału we Właściwości projektu-> Dane części została częściowo przywróconefunkcjonuje TYLKO wtedy, gdy użytkownik nie wybrał materiału dla części w edytorze materiałów. Oznacza to, że w zakładce Materiał, jeśli pole wyboru „Niestandardowe” jest zaznaczone (jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu), użytkownik będzie mógł wprowadzić nazwę materiału w zakładce Dane części, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej: 

Ulepszenia w Alibre v22 SP2 rys.2

 

WAŻNA INFORMACJA: 

 • Pliki części utworzone Alibre Design przed wersją v22, ale otworzone w wersji v22 SP2, zachowają wartości właściwości materiału dokładnie takie, jakie były widoczne w starszych wersjach. Użytkownik będzie nadal miał możliwość edycji wartości właściwości materiału w oknie dialogowym Właściwości pliku-> Dane części 
 • Jeśli użytkownik zmieni materiał części w Edytorze materiałów, ten sam materiał zostanie również automatycznie zastosowany do Właściwości materiału w obszarze Właściwości pliku-> Dane części. W tym momencie pole materiału we Właściwościach projektu-> Dane części zostanie zmienione na tylko do odczytu. 

 

 1. Podczas tworzenia nowych plików części w Alibre Design v22 SP2 nie zostanie domyślnie przypisany żaden materiał. Zamiast tego pole wyboru „Niestandardowe” będzie domyślnie zaznaczone. 

 

 1. W przypadku pliku Złożenia, chociaż materiał nie może być przypisany z edytora materiałów, przywrócono możliwość wpisania wartości właściwości materiału w oknie dialogowym Właściwości projektu-> Dane części 

 

 1. Jeśli plik BOM zawiera kolumnę „Gęstość”, wyświetlane w niej jednostki gęstości zostaną wybrane z jednostek Edytora materiałów dla wszystkich nowych plików BOM utworzonych w wersji v22 SP2. 

 

 1. Przywrócono możliwość ustawiania właściwości materiału „Właściwości pliku-> Dane części” za pośrednictwem AlibreScript API (zgodnie z warunkami wymienionymi w podpunkcie # 2 powyżej). 

 

 1. Wprowadzono zmiany w implementacji M-Files zgodne z ulepszeniami opisanymi powyżej. 
Chcesz dowiedzieć się więcej o Alibre?
Pozostaw maila - skontaktujemy się z Tobą. Twój adres mailowy będzie użyty tylko do kontaktu w sprawie Alibre. Nie przekazujemy nikomu Twoich danych i nie będziemy Cię spamować.
Zapisując się do newslettera wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP IT Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem oraz że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.