fbpx

Nowości Alibre Design v23

Wydanie Alibre Design V23 jest wydaniem głównie poprawiającym działanie programu, w mniejszym stopniu zaś nastawionym na nowe funkcjonalności. Niemniej jednak pojawiło się kilka bardzo przydatnych nowości, m.in. podgląd 3D w czasie rzeczywistym – który jest ważną funkcjonalnością Alibre Design V23.

Wszyscy klienci posiadający aktywną opiekę techniczną do 17.05.2021 lub później otrzymali dostęp do wersji V23.

Nowe funkcjonalności:

Podgląd 3D w czasie rzeczywistym elementów w środowisku modelowania części.

 • Zobacz rzeczywisty rezultat operacji przed jej zatwierdzeniem
 • Funkcja „push/pull” została wycofana z narzędzi, ponieważ główna zaleta tej funkcji – informacja zwrotna, została zastąpiona przez Podgląd 3D w czasie rzeczywistym. Kilka unikalnych funkcji „push/pull” zostało przeniesionych do narzędzi Odsuń lico, Usuń lico i Przesuń lico.

Zaimplementowano nową wstążkę

 • Ta zmiana musiała nastąpić, ponieważ stara wstążka nie była już wspierana przez dostawcę. Przejście na inne rozwiązania było konieczne. W trakcie tego procesu cała wstążka została odnowiona.

Układ wstążki w całym produkcie został ujednolicony, lepiej pogrupowany i jest teraz bardziej intuicyjny. Wiele narzędzi zostało przeniesionych na niewielką odległość od ich aktualnej lokalizacji, niektóre natomiast przeniesiono do innych zakładek (np. Wyślij do Keyshot jest teraz na zakładce Wyślij do, Wstaw powierzchnię jest teraz wyłącznie na w zakładce Powierzchnia).

Wyszukiwanie narzędzi zostało dodane na wstążce (obecnie ograniczone do poleceń już występujących na wstążce).

 • W kolejnych wersjach umożliwimy pełne dostosowanie wstążki.

Ulepszono wiele ikon w całym produkcie. Kilkaset ikon zostało przerobionych. Ich styl stał się bardziej spójny, są teraz wyraźniejsze w różnych rozdzielczościach i generalnie przyjemniejsze dla oka.

Narzędzie Umiejscowienia komponentu wykorzystujące triadę (strzałki) zostało przeprojektowane, aby działało o wiele lepiej. Wcześniej wszystko wymagało 2 kliknięć – teraz możesz po prostu kliknąć dowolną strzałkę lub okrąg i przeciągnąć.

Keyshot Export nie traktuje już każdej powierzchni jako oddzielną, ale odpowiednio grupuje dzięki ustawieniom koloru, co eliminuje wiele problemów z Keyshot.

Wsparcie importu dla wielu zaktualizowanych formatów plików (np.Solidworks 2021, Inventor 2021, SolidEdge 2021, Rhino 7)

Okno dialogowe Właściwości fizyczne zostało odnowione:

 • Zmieniono układ na bardziej intuicyjny
 • Dodano możliwość zmiany dokładności bezpośrednio w oknie dialogowym
 • Dodano możliwość wyboru notacji dziesiętnej i naukowej

Nowa pomoc online umożliwi szybsze rozwijanie pomocy i jej wzbogacanie, w tym osadzanie wideo itp. Nowa pomoc online będzie również możliwa do przetłumaczenia.

Naprawione błędy:

Szkic 2D

 • Przycinanie figur – naprawiono błąd polegający na tym, że przycinanie figur skojarzonych z kształtami szkiców mogło powodować problemy.
 • Wysokość czcionki szkicu – naprawiono problem z tekstem szkicu przy użyciu opcji „Wysokość czcionki” powodujący tworzenie tekstu o nieprawidłowym rozmiarze w zależności od ustawienia DPI systemu Windows.
 • Skalowanie wymiarów – poprawiono niektóre przypadki, w których wymiary szkicu nie były odpowiednio skalowane podczas zmian widoku.

PDF 3D

 • Widok rozstrzelony – rozwiązano problem z widokami rozstrzelonymi, w których węzeł docelowy nie był aktualizowany w animacji odwrotnej, co powodowało nieprzewidywalne zachowanie.
 • Widok rozstrzelony – naprawiono kilka problemów z niewłaściwie umieszczonymi komponentami i zgrupowanymi krokami dla plików 3D PDF z funkcją widoku rozstrzelonego.
 • Widok rozstrzelony – naprawiono problem polegający na tym, że PDF 3D z rozstrzelonym widokiem złożenia, z ukrytymi częściami, nie działał zgodnie z oczekiwaniami.
 • Błąd wewnętrzny – naprawiono problem polegający na tym, że sporadycznie pojawiał się błąd wewnętrzny podczas publikowania części lub złożenia w formacie 3D PDF.

API

IADFace::Color – IADFace::Color, interfejs API nie zwracał poprawnie koloru powierzchni dla importowanych części.

Złożenie

 • Działanie Właściwości fizycznych – naprawiono problem z wydajnością, w wyniku którego obliczenie właściwości fizycznych powodowało w niektórych przypadkach pełne przeładowanie złożenia, potencjalnie powodując znaczne opóźnienie.
 • Pokaż geometrię odniesienia – naprawiono problem uniemożliwiający użycie narzędzia Pokaż geometrię odniesienia, gdy otwarte jest okno dialogowe relacji.
 • Blokowanie Zespołu nastawnego – rozwiązano problem polegający na tym, że zablokowanie zespołu nastawnego mogło spowodować nieoczekiwane zachowanie lub błąd.
 • Zamień element – naprawiono problem polegający na tym, że użycie polecenia Zamień w celu zastąpienia części podzespołem powodowało, że geometria odniesienia podzespołu pozostawała statyczna podczas zmian w modelu.
 • Przycisk Zapisz – naprawiono problem polegający na tym, że przycisk Zapisz była zawsze aktywny po otwarciu niektórych złożeń, mimo że nie wprowadzono żadnych zmian.

Lista materiałowa

 • Domyślny rozmiar kolumn – dostosowano niektóre domyślne rozmiary kolumn w zestawieniach komponentów
 • Wartość ilości lub wagi równa 0 – naprawiono problem polegający na tym, że nieaktywne konfiguracje mogły pokazywać wartość 0 dla ilości i wagi z powodu źle wczytanych projektów dla nieaktywnych konfiguracji.
 • Wczytywanie starszych plików – naprawiono błąd, który powodował, że niektóre części wykazywały masę 0 w BOM. Takie części zostały utworzone w starszych wersjach Alibre Design i mają zerowe wartości masy i odległości.

Narzędzia Boole’a

 • Wybór geometrii – naprawiono problem, w wyniku którego trudno było wybrać geometrię w obszarze roboczym typu boolowskiego na potrzeby stosowania ograniczeń.

Okno dialogowe

 • Niedostępne opcje – naprawiono problem w Opcjach systemu, który mógł powodować niedostępność niektórych opcji, gdy w systemie nie był zainstalowany żaden sterownik drukowania PDF
 • Okno Otwór – rozwiązano problem w oknie dialogowym Otwór, w którym „Powierzchnia początkowa” w niektórych przypadkach nie wypełnia się wybraną powierzchnią
 • Filtrowanie gwintu zewnętrznego – naprawiono problem z polem wyboru Filtruj według geometrii w narzędziu gwint zewnętrzny, które czasami działało w nieoczekiwany sposób.

Rysunki 2D

 • Pole tekstowe- naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem pól tekstowych, gdy projekt nie był w pełni wczytany.
 • Nieedytowalne wymiary projektowe – rozwiązano problem, który mógł powodować niemożność edycji wymiarów projektowych na rysunku 2D.
 • Skala arkusza z przecinkami – naprawiono problem polegający na tym, że przecinek nie był akceptowany podczas określania wartości skali w oknie dialogowym „Edytuj właściwości arkusza” dla języków, w których przecinek jest separatorem dziesiętnym.
 • Odwrócony widok przekroju – naprawiono problem polegający na tym, że odwrócenie widoku przekroju rysunku powodowało w niektórych przypadkach nieprawidłowy widok.
 • Wymiarowanie eliptycznego kształtu – naprawiono błąd, w wyniku którego czasami pojawiał się nieoczekiwany rezultat po dwukrotnym kliknięciu eliptycznego kształtu narzędziem wymiarowania.
 • Pokaż na Drzewie rysunku – naprawiono problem, który powodował zawieszenie się programu, gdy wybrano opcję Pokaż na Drzewie rysunku, gdy Drzewo rysunku nie było widoczne.
 • Oznaczenie otworów w rozwiniętej blaszce – naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał dodawanie/usuwanie oznaczenia otworów za pośrednictwem okienka na rozwiniętych elementach z blachy.
 • Dodanie arkuszy mogło wyczyścić dane pola – naprawiono problem polegający na tym, że dodanie nowych arkuszy mogło wyczyścić dane pola w poprzednich arkuszach.
 • Nieprawidłowe skalowanie linii – naprawiono problem polegający na tym, że szerokości linii były nieprawidłowo skalowane w widokach drugorzędnych, na przykład w widoku szczegółowym, gdy szerokość linii w czasie rzeczywistym była włączona.
 • Wymiary figury eliptycznej – naprawiono problem polegający na tym, że części, których rzutowanie mogło spowodować powstanie elipsy, powodowało nieoczekiwany wymiar kołowy po zastosowaniu wymiaru.
 • PCD dla rozwiniętych elementów z blachy – naprawiono problem polegający na tym, że linie PCD dla liniowych wzorów otworów na kołnierzu nie wyświetlały się podczas rzutowania rozwinięcia blachy.
 • Grubość warstwy – naprawiono problem ze zmianą grubości warstwy, która czasami powodowała awarię.
 • Stopy i cale – naprawiono kilka błędów związanych z jednostkami „Stopa i cal”, które powodowały wyjątki, takie jak zmiana niektórych warstw lub zmiana skali niektórych widoków.
 • Symbol pozycji dla widoków cieniowanych/roboczy – w przypadku widoków cieniowanych i roboczych, niektóre krawędzie nie były podświetlane podczas najazdu w narzędziu Symbol pozycji zestawienia komponentów.
 • Kopiowanie symboli niestandardowych – Rozwiązano problem, który umożliwiał wklejanie symboli niestandardowych z rysunku do obszaru roboczego części. Teraz użytkownik jest proszony o rozbicie niestandardowego symbolu przed kopiowaniem/wklejaniem.

Biblioteka części

 • Zaimplementowano wersje biblioteki – na przykład próba zaimportowania i użycia pliku biblioteki dynamicznej utworzonej w nowszej wersji oprogramowania niż Twoja mogłoby spowodować nieoczekiwane rezultaty.
 • Wydajność usuwania biblioteki – znacząco poprawiono wydajność usuwania bibliotek. Usunięcie niektórych bibliotek mogło zająć kilkadziesiąt minut. Przyspieszono ten proces 2-10x.

Import / Eksport

 • Kolory – naprawiono problem polegający na tym, że kolor/krycie części czasami nie przenosił się podczas importu/eksportu.
 • Wydajność importu dużych plików – naprawiono problem polegający na tym, że niektóre duże pliki miały bardzo długi czas importu. W takich przypadkach prędkość została poprawiona 4-8x.

Instalator

 • Moje dokumenty na dysku sieciowym – naprawiono problem polegający na tym, że foldery Moje dokumenty zmapowane na dysk sieciowy powodowały niepowodzenie instalacji.
 • Nieprawidłowy monit .NET – naprawiono problem z pytaniem instalatora o wersję .NET, która już istnieje.

KeyShot

 • Zaimportowane modele z nieprawidłowymi jednostkami KS – naprawiono problem polegający na tym, że modele zaimportowane do Alibre Design, które mają jednostki inne niż centymetry, mogły mieć nieprawidłowy rozmiar w Keyshot.
 • Zbyt wiele lic – naprawiono błąd, w wyniku którego lica każdego modelu były traktowane oddzielnie w Keyshot.
 • Pliki Rhino – naprawiono błąd uniemożliwiający transfer danych modelu do Keyshot, gdy dane zawierały plik Rhino.
 • Szybkość transferu – poprawiono prędkość transferu dla niektórych typów złożeń.

Biblioteka materiałów

 • Importowanie bibliotek o tej samej nazwie – naprawiono problem podczas importowania biblioteki o tej samej nazwie, co istniejąca biblioteka i poprawiono przejrzystość komunikatu potwierdzającego.
 • Zmiana nazwy z inną wielkością liter – naprawiono problem podczas zmiany nazwy biblioteki na ten sam ciąg znaków z inną wielkością liter. Na przykład zmiana nazwy „MyLibrary” na „mylibrary”.

Części

 • Części, których nie można otworzyć – naprawiono rzadki problem związany z zarządzaniem płaszczyznami, który powodował, że części nie można było otworzyć.
 • Osobliwa geometria cylindryczna – aktualizacja jądra ACIS rozwiązała problem polegający na tym, że cylinder nieoczekiwanie zwężał się w określonych warunkach geometrii.
 • Wybór szkicu lub osi w Wyciągnięciu obrotowym – naprawiono problem polegający na tym, że wybór szkicu i osi znikał, gdy edytowano dowolną funkcję Wyciagnięcia obrotowego w pewnym procesie roboczym.
 • Wyciągnięcie Do następnego – naprawiono problem z Do następnego, który powodował, że w niektórych przypadkach pojawiał się nieoczekiwany wynik.

Właściwości fizyczne

 • Stopy i cale – naprawiono błąd, w wyniku którego wartości objętości i powierzchni były nieprawidłowe, gdy jednostkami modelowania były stopy i cale.

Drukowanie

 • Pliki tymczasowe nie były usuwane – tymczasowe pliki EMF utworzone podczas podglądu wydruku są teraz usuwane po zakończeniu podglądu wydruku.

Modelowanie blach

 • Szkice rozcięcia – naprawiono problem, który powodował nieoczekiwane rezultaty podczas używania szkiców rozcięcia w narzędziu Konwertuj na arkusz blachy i innych narzędziach.
 • Konwertuj na arkusz blachy – naprawiono problem podczas konwersji na arkusz blachy, który powodował awarię niektórych geometrii.
 • Konwertuj na arkusz blachy w złożeniu – naprawiono problem polegający na tym, że użycie opcji Konwertuj na arkusz blachy podczas edycji części w kontekście złożenia powodowało zamknięcie złożenia, potencjalnie powodując utratę pracy.
 • Wyciągnięte zagięcie okrąg – okrąg    – naprawiono problem polegający na tym, że wyciągnięcia blachy typu okrąg – okrąg mogły pokazywać błędną geometrię, gdy dalsze operacje, takie jak Wycięcie, były wykonywane.
 • Zaokrąglenia – naprawiono problem polegający na tym, że dodanie zaokrągleń w określonym przypadku powodował awarię.
 • Rozgięte wyciągnięte zagięcie – naprawiono kilka błędów, które powodowały błędy podczas wykonania operacji rozgięcia Wyciągniętego zagięcia.

Gwinty

 • Zduplikowane otwory – naprawiono problem, który czasami powodował istnienie zduplikowanego otworu podczas edycji części z danymi gwintu, których nie było w pliku gwintu.
 • Zablokowane okno dialogowe -naprawiono problem z przepływem pracy przy użyciu narzędzi do otworów/gwintów zewnętrznych, który mógł powodować zablokowanie okna dialogowego.
 • Oznaczenia wewnętrzne/zewnętrzne – rozwiązano problem z oznaczeniami „Zewnętrzne” i „Wewnętrzne” dla serii gwintów w pliku XLXS definicji gwintu.

M-Files (3rd Party)

 • Właściwości niestandardowe – okno Właściwości pliku i okno Zestawienia komponentów wyświetlają teraz tylko niestandardowe właściwości, które zostały dodane do właściwości klasy w programie Vault. Wcześniej Właściwości można było wyświetlać, nawet jeśli nie mogły być wykorzystane przez BoM.

Windows

 • Konto użytkownika ze znakami specjalnymi – naprawiono problem polegający na tym, że jeśli konto użytkownika systemu Windows zawierało znaki specjalne w angielskim systemie operacyjnym, Alibre Design mogło działać w sposób nieprzewidywalny lub w ogóle się nie uruchomić.
 • Automatyczne ukrywanie paska zadań – naprawiono problem polegający na tym, że gdy pasek zadań systemu Windows był ustawiony na automatyczne ukrywanie, czasami tak się nie działo, jeśli Alibre Design był ustawiony na pełny ekran.
 • Wersja w języku hiszpańskim – naprawiono problem polegający na tym, że hiszpańska wersja językowa nie była domyślnie wybierana z pola wyboru języka instalatora w hiszpańskim systemie operacyjnym podczas instalacji Alibre.

Obszary robocze

 • Przesunięcie w lewo – naprawiono problem polegający na tym, że obszar roboczy jako całość mógł wydawać się „przesunięty w lewo” o kilka pikseli, odcinając część tekstu w interfejsie.
Chcesz dowiedzieć się więcej o Alibre?
Pozostaw maila - skontaktujemy się z Tobą. Twój adres mailowy będzie użyty tylko do kontaktu w sprawie Alibre. Nie przekazujemy nikomu Twoich danych i nie będziemy Cię spamować.
Zapisując się do newslettera wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego informacji handlowych wysyłanych przez DATACOMP IT Sp. z o.o. na zlecenie osób trzecich. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i jeśli nie chcę, nie muszę jej udzielać a także mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem oraz że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z Polityką Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.