Poprawki wprowadzone w Alibre Design v23 SP1

Alibre v23 SP1

Klienci, którzy mają dostęp do wersji Alibre v23, będą również mieli dostęp do tej aktualizacji Service Pack. Każdy klient, który posiadał aktywną opiekę techniczną w dniu 17 maja 2021 r. lub później, będzie miał dostęp zarówno do wersji v23, jak i v23 SP1.

  • Wymiary w widokach przekrojów 2D czasami ulegały przemieszczeniu po aktualizacji widoków;
  • Brak możliwości wyboru niektórych lic jako powierzchni granicznej dla operacji wyciągnięcia „do geometrii”;
  • Niektóre teksty opisów kroków Widoku rozstrzelonego w złożeniu skutkowały nieprawidłowymi nazwami kroków w opublikowanym pliku PDF 3D;
  • Błędy w Rysunku 2D po dodaniu widoków w różnych konfiguracjach złożenia;
  • Wyższe wartości promienia gięcia często powodują niepowodzenie tworzenia rozgięcia w konstrukcji blachowej, gdy wybrana jest opcja dopasowanego naroża;
  • Błąd pojawiający się podczas uruchamiania niektórych programów API, gdy użytkownik posiada klucz licencji sieciowej.