Czym się różni wzór operacji od wzoru geometrii?

Wzór geometrii i Wzór operacji przeważnie dają taki sam rezultat. Jednakże, źródła wykorzystane do każdej z operacji są inne. Wzór operacji wykorzystywany jest do robienia kopii operacji 3D modeli wykonanych bezpośrednio w Alibre Design, posiadających drzewko operacji. Wzór geometrii natomiast jest wykorzystywany do kopiowania modeli zaimportowanych do Alibre i nieposiadających drzewka operacji. Oczywiście Wzorem geometrii także można kopiować model Alibre jednak jest to niezalecane.