1. Home
 2. Docs
 3. Dane wejściowe użytkownika / Interfejs
 4. Listy rozwijane

Listy rozwijane

 

Demonstruje sposób tworzenia listy rozwijanej  w oknie dialogowym. Pokazuje także jak uzyskać wybór, gdy zostanie dokonany i kiedy użytkownik potwierdzi ustawienia w oknie.

 

 

import glob
import os
import re

# default diameter to show
DefaultDiameter = 'M6'

# called when an input changes in the dialog window
def InputChanged(Index, Value):
 # size changed
 if Index == 0:
  Size = DiameterNames[Value]
  print Size

# called when user confirms selections
def SelectionMade(Values):
 # get values
 Size = DiameterNames[Values[0]]
 print Size

# get access to windows functionality
Win = Windows()

# list of diameters to choose from
DiameterNames = ['M6', 'M8', 'M10', 'M12']

# create dialog window
Options = []
Options.append(['Size', WindowsInputTypes.StringList, DiameterNames, DefaultDiameter])

# show dialog window to user
DialogWidth = 400
Win.UtilityDialog('Test', 'Apply', SelectionMade, InputChanged, Options, DialogWidth)