1. Home
  2. Docs
  3. Dane wejściowe użytkownika / Interfejs
  4. Przydatne okna dialogowe

Przydatne okna dialogowe

 

Demonstruje jak pokazać okna dialogowe informacji, błędów i pytań.

 

Win = Windows()
Win.InfoDialog('I am about to create a part', 'My Script')
Win.ErrorDialog("Oops. That didn't go as planned", 'My Script')
# returns True for 'yes' and False for 'no'
print Win.QuestionDialog('Shall I stop?', 'My Script')