1. Home
  2. Docs
  3. Dane wejściowe użytkownika / Interfejs
  4. Uzyskiwanie danych wejściowych użytkownika

Uzyskiwanie danych wejściowych użytkownika

Pokazuje jak poprosić użytkownika o informacje, a następnie używając tych danych skonstruować część.

 

# Demonstrates requesting values from the user then creating a part
# with those values

print 'Input width in mm and press Enter'
Width = float(Read())
if Width < 0.1:
 sys.exit('Width must be at least 0.1 mm')

print 'Input height in mm and press Enter'
Height = float(Read())
if Height < 0.1:
 sys.exit('Height must be at least 0.1 mm')

print 'Input depth in mm and press Enter'
Depth = float(Read())
if Depth < 0.1:
 sys.exit('Depth must be at least 0.1 mm')

print 'Creating a box measuring %f mm x %f mm x %f mm...' % (Width, Height, Depth)

MyPart = Part('My Part')
Profile = MyPart.AddSketch('Profile', MyPart.GetPlane('Płaszczyzna XY'))
Profile.AddRectangle(0, 0, Width, Height, False)
MyPart.AddExtrudeBoss('Box', Profile, Depth, False)