1. Home
  2. Docs
  3. Generatory części
  4. Koło zębate

Koło zębate

 

Generuje zestaw czterech kół zębatych o zarysie ewolwentowym zamodelowanych w celu wzajemnego zazębiania się.

*Należy edytować ścieżkę dostępu katalogu zewnętrznego w linii 7 odpowiednio do danego komputera.

 

Units.Current = UnitTypes.Millimeters

PressureAngle = 20
Thickness = 3
MercuryDiameter = 32
# replace with your own path
OutputFolder = 'C:\Users\username\Desktop\ScriptDir/'
SizeFile = open(OutputFolder + 'EarthGearSizes.txt', 'w')

def GenerateGear(Name, Teeth, DiametralPitch, Thickness, OutputFolder, SizeFile):
 Gear = Part(Name)
 Profile = Gear.AddGearDN('Profile', DiametralPitch, Teeth, PressureAngle, 0, 0,   Gear.GetPlane('XY-Plane'))
 Gear.AddExtrudeBoss('Gear', Profile, Thickness, False)
 print SizeFile, '%s Pitch Diameter = %f' % (Name, Profile.PitchDiameter)
 Gear.Save(OutputFolder)
 Gear.Close()
# get diametral pitch
Gear = Part('MercuryPrimaryGear')
Profile = Gear.AddGearNP('Profile', 16, MercuryDiameter, PressureAngle, 0, 0, Gear.GetPlane('XY-Plane'))
Gear.Close()

DiametralPitch = Profile.DiametralPitch
print >> SizeFile, 'Diametral Pitch = %f' % DiametralPitch

GenerateGear('EarthLargeGear', 80, DiametralPitch * 2, Thickness, OutputFolder, SizeFile)
GenerateGear('Earth3Gear', 14, DiametralPitch * 2, Thickness, OutputFolder, SizeFile)
GenerateGear('Earth4Gear', 14, DiametralPitch * 2, Thickness, OutputFolder, SizeFile)

# Earth 1 and 2 gears
Gear = Part('Earth1-2Gear')
Profile = Gear.AddGearDN('Profile', DiametralPitch * 2, 32, PressureAngle, 0, 0, Gear.GetPlane('XY-Plane'))
Gear.AddExtrudeBoss('Gear', Profile, Thickness + 1, False)
print SizeFile, 'Earth1Gear Pitch Diameter = %f' % Profile.PitchDiameter
Profile2 = Gear.AddGearDN('Profile2', DiametralPitch * 2, 14, PressureAngle, 0, 0, Gear.GetFace('Face<129>'))
Gear.AddExtrudeBoss('Gear', Profile2, Thickness, False)
print SizeFile, 'Earth2Gear Pitch Diameter = %f' % Profile2.PitchDiameter
Gear.Save(OutputFolder)
Gear.Close()

SizeFile.close()