1. Home
  2. Docs
  3. Generatory części
  4. Podkładka falista

Podkładka falista

 

Ten skrypt wykonuje następujące czynności:

  • Sugeruje rozmiar do wyboru
  • Tworzy nową część o nazwie związanej ze standardowym rozmiarem, który został wybrany

 

 

import math
from math import *

# radius
R = 100.0
# amplitude
A = 10.0
# number of waves (must be a whole number)
B = 4

# width
Width = 10
# thickness
Thickness = 5

Win = Windows()

Options = []
Options.append(['Radius', WindowsInputTypes.Real, R])
Options.append(['Amplitude', WindowsInputTypes.Real, A])
Options.append(['Number of Waves', WindowsInputTypes.Integer, B])
Options.append(['Width', WindowsInputTypes.Real, Width])
Options.append(['Thickness', WindowsInputTypes.Real, Thickness])

Values = Win.OptionsDialog('Wave Washer Generator', Options)
if Values == None:
 sys.exit()

R = Values[0]
A = Values[1]
B = Values[2]
Width = Values[3]
Thickness = Values[4]

# path accuracy = lower number = more points calculated
t_step = 0.1

# complete circle = PI x 2
t_max = 3.141592 * 2

# keep track of the total points we have calculated
TotalPoints = 0

# calculate points for 3D sketch
PathPoints = []
t = 0
while True:
 X = R * sin(t)
 Y = R * cos(t)
 Z = A * sin(B * t)
 PathPoints.extend([X, Y, Z])

 if TotalPoints == 0:
  P1 = [X, Y, Z]
 elif TotalPoints == 1:
  P2 = [X, Y, Z]

 t = t + t_step
 TotalPoints = TotalPoints + 1
 if t >= t_max:
  break

# close path
PathPoints.extend([PathPoints[0], PathPoints[1], PathPoints[2]])

# create part and add 3d sketch
P = Part('Wave Washer')
Path = P.Add3DSketch('Path')
Path.AddBspline(PathPoints)

# calculate normal vector for the plane at the start of the path
normal_vector = [P2[0] - P1[0], P2[1] - P1[1], P2[2] - P1[2]]

# create plane at the start of the path
Plane = P.AddPlane('Start Plane', normal_vector, P1)

CrossSection = P.AddSketch('Cross Section', Plane)

Origin = CrossSection.GlobaltoPoint(P1[0], P1[1], P1[2])

CrossSection.AddRectangle(Origin[0] - (Thickness / 2.0), Origin[1] - (Width / 2.0), Origin[0] + (Thickness / 2.0), Origin[1] + (Width / 2.0), False)

P.AddSweepBoss('Washer', CrossSection, Path, False, Part.EndCondition.EntirePath, None, 0, 0, False)