1. Home
  2. Docs
  3. Generatory części
  4. Kreator Śruby

Kreator Śruby

 

Ten skrypt wykonuje następujące czynności:

  • Tworzy nową część nazwaną My Part
  • Tworzy śrubę z otworem sześciokątnym w łbie na podstawie wymiarów podanych w kodzie
  • Zapisuje część do folderu
  • Eksportuje STL do folderu
  • Zamyka nowo utworzoną część

 

MyPart = Part('My Part')

XYPlane = MyPart.GetPlane('Płaszczyzna XY')
HeadSketch = MyPart.AddSketch('Head', XYPlane)
HeadSketch.AddCircle(0, 0, 10, False)
BoltHead = MyPart.AddExtrudeBoss('Bolt Head', HeadSketch, 5, False)

HeadBottomPlane = MyPart.AddPlane('Head Bottom', XYPlane, 5)
ShoulderSketch = MyPart.AddSketch('Shoulder', HeadBottomPlane)
ShoulderSketch.AddCircle(0, 0, 5, False)
BoltShoulder = MyPart.AddExtrudeBoss('Bolt Shoulder',
ShoulderSketch, 20, False)

HexSketch = MyPart.AddSketch('Hex', XYPlane)
HexSketch.AddPolygon(0, 0, 5, 6, False)
HexRecess = MyPart.AddExtrudeCut('Hex Recess', HexSketch, 3, False)

# save and export, replace paths with your own
#Remove the "#" from the lines below to make them active

#MyPart.Save('C:\Users\YourUserName\Desktop')
#MyPart.ExportSTL('C:\Users\YourUserName\Desktop\My Part.stl')
#MyPart.Close()