1. Home
  2. Docs
  3. Parametry
  4. Modyfikacja istniejącej części

Modyfikacja istniejącej części

Demonstruje sposób używania skryptów do modyfikacji istniejącej części.

*Należy przeprowadzić edycję linii 4 skryptu w celu ustawienia właściwej ścieżki dostępu oraz nazwy pliku.

 


# demonstrates opening an existing part and adding a 3d sketch to it

# load P:\work\TestPart.AD_PRT
MyPart = Part(r'C:\Users\<username>\Desktop\ScriptDir', 'New')

# create a 3D sketch
Route = MyPart.Add3DSketch('Route')
Route.AddBspline([0, 0, 0, 5, 0, 0, 10, 5, 5, 15, 10, 5, 15, 15, 15])