1. Home
  2. Docs
  3. Parametry
  4. Wczytywanie z arkusza kalkulacyjnego

Wczytywanie z arkusza kalkulacyjnego

Pokazuje jak wczytać komórki z arkuszy formatów .xls lub .xlsx.

*Należy dokonać edycji linii 4 skryptu w celu poprawnego odzwierciedlenia ścieżki dostępu arkusza kalkulacyjnego z wartościami liczbowymi w komórkach.

 

from openpyxl import load_workbook

# open a workbook, replace with your own path
wb = load_workbook(filename = 'C:\Users\<username>\Downloads\Book1.xlsx')

# get access to the sheet
Sheet1 = wb['Arkusz1']

# get the value in cell C3
print Sheet1['C3'].value