1. Home
  2. Docs
  3. Użyteczność
  4. Serwo

Serwo

 

Tworzy krzywkę dopasowaną do miniaturowego serwomechanizmu służącego do uruchamiania chwytaka.

 

 

majorwidth = 13.763

minorwidth = 6.260


height = 7.000


slotwidth = 3.000


baseheight = 2.000


servoheight = 4.000


servoinside = 4.200

GripperCam = Part('GripperCam')
Base = GripperCam.AddSketch('Base', GripperCam.GetPlane('Płaszczyzna XY'))

Base.AddLine([-majorwidth / 2, -height / 2], [majorwidth / 2, -height / 2], False)
Base.AddLine([-majorwidth / 2, height / 2], [majorwidth / 2, height / 2], False)
Base.AddArcCenterStartEnd( majorwidth / 2, 0, majorwidth / 2, -height / 2, majorwidth / 2, height / 2, False)
Base.AddArcCenterStartEnd(-majorwidth / 2, 0, -majorwidth / 2, height / 2, -majorwidth / 2, -height / 2, False)

Base.AddLine([minorwidth / 2, -slotwidth / 2], [majorwidth / 2, -slotwidth / 2], False)
Base.AddLine([minorwidth / 2, slotwidth / 2], [majorwidth / 2, slotwidth / 2], False)
Base.AddArcCenterStartEnd(majorwidth / 2, 0, majorwidth / 2, -slotwidth / 2, majorwidth / 2, slotwidth / 2, False)
Base.AddArcCenterStartEnd(minorwidth / 2, 0, minorwidth / 2, slotwidth / 2, minorwidth / 2, -slotwidth / 2, False)

Base.AddLine([-minorwidth / 2, -slotwidth / 2], [-majorwidth / 2, -slotwidth / 2], False)
Base.AddLine([-minorwidth / 2, slotwidth / 2], [-majorwidth / 2, slotwidth / 2], False)
Base.AddArcCenterStartEnd(-majorwidth / 2, 0, -majorwidth / 2, slotwidth / 2, -majorwidth / 2, -slotwidth / 2, False)
Base.AddArcCenterStartEnd(-minorwidth / 2, 0, -minorwidth / 2, -slotwidth / 2, -minorwidth / 2, slotwidth / 2, False)

GripperCam.AddExtrudeBoss('Base', Base, baseheight, False)

Servo = GripperCam.AddSketch('Servo', GripperCam.GetFace('Face<13>'))

Servo.AddCircle(0, 0, 9, False)
Servo.AddCircle(0, 0, servoinside, False)

GripperCam.AddExtrudeBoss('Servo', Servo, servoheight, False)

Holes = GripperCam.AddSketch('Holes', GripperCam.GetPlane('Płaszczyzna XY'))

Holes.AddLine([minorwidth / 2, -slotwidth / 2], [majorwidth / 2, -slotwidth / 2], False)
Holes.AddLine([minorwidth / 2, slotwidth / 2], [majorwidth / 2, slotwidth / 2], False)
Holes.AddArcCenterStartEnd(majorwidth / 2, 0, majorwidth / 2, -slotwidth / 2, majorwidth / 2, slotwidth / 2, False)
Holes.AddArcCenterStartEnd(minorwidth / 2, 0, minorwidth / 2, slotwidth / 2, minorwidth / 2, -slotwidth / 2, False)

Holes.AddLine([-minorwidth / 2, -slotwidth / 2], [-majorwidth / 2, -slotwidth / 2], False)
Holes.AddLine([-minorwidth / 2, slotwidth / 2], [-majorwidth / 2, slotwidth / 2], False)
Holes.AddArcCenterStartEnd(-majorwidth / 2, 0, -majorwidth / 2, slotwidth / 2, -majorwidth / 2, -slotwidth / 2, False)
Holes.AddArcCenterStartEnd(-minorwidth / 2, 0, -minorwidth / 2, -slotwidth / 2, -minorwidth / 2, slotwidth / 2, False)

GripperCam.AddExtrudeCut('Holes', Holes, baseheight + servoheight, False)